Vedkommende som er smittet har vært i Østerrike, og var syk ved hjemreise. Personen har holdt seg hjemme siden hjemkomst og er fortsatt isolert hjemme.

Tilfellet er rutinemessig rapportert til Folkehelseinstituttet, opplyser kommuneoverlegen i en pressemelding.

– Vi har nå fått påvist første tilfelle av smitte i Larvik, bekrefter kommuneoverlege Dorthe Huse.

Kommunalsjef Guro Winswold ønsker av hensyn til personvern ikke å gå ut med kjønn eller alder på vedkommende.

– Det som er viktig er at personen har holdt seg hjemme siden hjemkomst og er fortsatt hjemme. Vedkommende har tatt forholdsregler, som gjør at faren for at vedkommende har smittet andre er veldig liten. Det er til etterfølgelse, det er veldig positivt, sier Windsvold.

Følges opp av fastlegen

– Hvordan følges denne personen opp?

– Vedkommende er hjemme med symptomer, og følges nøye opp av sin fastlege med tanke på om sykdommen utvikler seg.

– Hvor fikk dere meldinga fra?

– Vi har organisert oss med et eget smitteteam som får rekvirert oppdrag fra fastlege eller legevakt. Hvis en person har oppholdt seg i disse smittede områdene og har utviklet symptomer, drar smitteteamet hjem til personen og tar prøver, og så kjøres disse prøvene til sykehuset i Vestfold hvor de sjekkes. Der er det stor pågang. Så får kommuneoverlege tilbakemelding fra dem som tar prøvene ifht om det er funn. Så vi har god oversikt over alle.

– Er det grunn til å tro at flere i Larvik er blitt smittet?

– Vi har sagt hele tiden, det kan skje. Vi er godt forberedt på spredning av koronavirus i i Larvik.

Status i Larvik

På Larvik kommune sine hjemmesider kan man til enhver tid se hvor mange som er testet for viruset i Larvik.

Tirsdag ettermiddag er 53 personer i Larvik testet for koronavirus. Kommunen har fått svar på 42 av prøvene. Én av disse prøvene er positive.

De 41 andre prøvene er negative (det vil si ikke smittet). Resultatene fra de 11 resterende prøvene er foreløpig ikke klare.

– Har du et råd til de som er engstelige?

– Da henviser til hygienerådene fra Folkehelseinstituttet (se faktaboks lenger ned i saken). Det som gjelder nå er at vi alle sammen bidrar til å forebygge smitte.

Her er noen råd fra Larvik kommune for å begrense koronasmitte:

– Følg hygienerådene fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)

– Sørg for god håndhygiene. (Grundig vask med såpe er tilstrekkelig. Bruk av antibakk et godt alternativ.)

– Unngå håndhilsning og klemming.

– Vurder om møter, sammenkomster eller arrangementer som skal avholdes er nødvendig eller kan utsettes.

– Ønsker du å få råd om et arrangement bør avlyses, kontakt kommunen via kommunens nettside eller ta kontakt med servicekontoret.

– Ikke be om å bli testet for virus dersom du ikke tilfredsstiller disse kriteriene: Har vært i risikoområde eller har vært i kontakt med noe som har vært der. Du skal kun testes hvis du har symptomer på sykdom.

– Karantene SKAL overholdes. Blir du testet, skal du være i karantene i 14 dager, uansett om du får symptomer på sykdom eller ikke.

– All testing foregår hjemme. Ikke reis til lege eller legevakt for å bli testet. Ring for avtale om testing dersom du mener du fyller kriteriene satt av Folkehelseinstituttet.

– Tenk deg om før du besøker mennesker som er i risikogrupper: eldre mennesker, mennesker med astma, diabetes eller andre alvorlige sykdommer.

– Barn rammes sjeldnere av sykdom enn voksne og eldre, men kan likevel smitte andre.

– Tenk deg om hvordan du forholder deg til andre i hverdagen i forbindelse med trening, arbeid og fritid.

– Prøv å holde deg frisk av andre sykdommer. Da belaster du helsevesenet mindre og opptar ikke kapasitet som trengs til sårbare grupper ved utbrudd av korona.

– Ha forståelse for at noen tilbud kanskje ikke vil være tilstede i en periode der det jobbes for å forsøke å unngå spredning av virussmitte så mye som mulig.

– Følg råd og oppdateringer som legges ut på kommunens nettside, skolers nettsider, eller informasjon som gis fra organisasjoner og internt fra næringsliv. Respekter de begrensninger som settes fra kommunen.