Gå til sidens hovedinnhold

Fortsatt «Berlin-mur» gjennom Torstrand

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv om mye var lekket på forhånd, var det likevel med vantro vi sist fredag mottok budskapet i forslaget til ny Nasjonal Transportplan, hvor InterCity til Larvik i realiteten var skrinlagt og skjøvet ut i det blå i mange år. Dette betyr at Torstrand fortsatt vil være plaget og splittet av jernbanen i uoverskuelig framtid, fordi også planleggingen vil stoppe opp. Belastningen vi har hatt i 140 år vil også øke, fordi det legges opp til fire tog i timen. I tillegg med risiko for mer godstrafikk, hvor togene avgir langt mer støy. Akkurat som vi ikke har nok med all gjennomgangstrafikken, støy og utslipp igjennom boligområdet. Vi bare spør – når er nok for bydelen vår?

Forslaget – dersom det blir vedtatt – er også veldig negativt for Larvik by og kommunen pga. at utvikling av Indre havn og sentrum stopper opp. Eiendommene, som nå er båndlagt, vil måtte forbli det i mange år framover.

Å komme med dette nå, etter nesten 10 år med InterCity planlegging, undersøkelser og politiske vedtak i involverte kommuner, går bare ikke an. Vi må kunne forvente en viss grad av forutsigbarhet, når det gjelder så omfattende prosjekter. Her har det har vært en bred politisk enighet om prosjektet og satsingen for hele IC-triangelet fra Skien til Lillehammer og Halden. Den samfunns- og miljømessige nytteverdien har vært understreket gang på gang. Føringer ang. sentrums- og stasjonsutvikling har vært gitt av sentrale myndigheter, og som har blitt lagt til grunn i den lokale planlegging og prosesser. Dette er rett og slett svært dårlig politisk håndverk. Det utviste skjønn, som vi fikk presentert ang. denne delen av NTP, står til stryk.

Derfor er vi glad for at ordføreren var så tydelig på hva han mente i sist fredags Dagsrevy, hvor han ble intervjuet ved Torstrands torg utenfor den massive jernbanemuren. Vi får håpe sentrale politikere og spesielt statsråd Hareide fikk med seg dette. Han har vært på Torstrand før, da leder av Transportkomiteen, ifbm en valgkamp og befaring i daværende Dr.gate og trafikkproblemene på Torstrand /Larvik øst-vest. Dessverre er de verre enn noen gang.

Vi tror og vet at Vestfold – og Telemarksbenken på Stortinget er klare til kamp. Og til virkelig å kjempe alt de kan for full Inter- City utbygging igjennom hele gamlefylket. Vi håper de lykkes. Dermed får vi også en mer effektiv forbindelse til Grenland og utnyttet den nye tunnelen fullt ut. Det er tross alt ikke her på denne siden av Oslofjorden vi finner de store kostnadsoverskridelsene.

Kommentarer til denne saken