At Høyre i Larvik ikke har foreslått å slippe kommersielle aktører til i helse- og omsorgssektoren i inneværende periode, er kanskje ikke så rart - det har ikke vært flertall for det i kommunestyret. Høyresiden er i mindretall.

Det kan tilsynelatende virke beroligende at Birgitte Gulla Løken starter innlegget med å bekrefte at de ikke ønsker kommersialisering. Samtidig som hun lenger ned i innlegget motsier seg selv. For hun mener vi må være åpne for ideelle, frivillige og private aktører om vi skal takle «eldrebølgen». Hva som ligger i private aktører, utdypes ikke, men signalene fra høyreregjeringen er krystallklare - de oppfordrer sine lokalpolitikere å slippe kommersielle aktører til i kommune-Norge. Hva som ligger i «frivillige» er derimot noe mer ullent. Jeg fikk en melding fra en av våre innbyggere som reagerer på Løkens forslag om frivillige. Denne innbyggeren uttrykker det slik: «Jeg skal for pokker ikke dusjes av veldedighet!» Så hva Høyre vil med helse- og omsorgstjenesten i Larvik er fortsatt en gåte.

Vil også påpeke at vi i Arbeiderpartiet ikke bruker ordet «eldrebølgen». Det er fantastisk at vi i dette landet har høy levealder og at stadig flere lever lenger. Det er et resultat av velferdsordninger som kommer alle til gode, hvor vi tar vare på hverandre i små og store fellesskap. De eldre er en ressurs, ikke en byrde.

Ser at Løken deler vår bekymring for Larvik kommunes økonomi. Løken er mest opptatt av å se bakover, vi i Arbeiderpartiet ser framover. Skal vi likevel ta et tilbakeblikk, vil jeg minne om at da Høyre styrte i Larvik, havnet vi på Robek-lista.

Vi i Arbeiderpartiet skal selvfølgelig lytte til rådmannens forslag til omstillingstiltak, samtidig er det viktig at vi som folkevalgte tar den endelige beslutningen for hvor det skal strammes inn. Flere av rådmannens forslag til kutt som ble behandlet i kommunestyret i juni, var ikke gjennomarbeidet. I noen av kuttforslagene var det ikke tallfestet hva innsparingene ville bli. Det handler om forutsigbarhet for de ansatte og innbyggerne. Vi må vite hva vi gjør. Istedenfor å rakke ned på Arbeiderpartiet, burde Høyre heller fortelle velgerne hvor dere vil kutte.

Det som Løken elegant hopper bukk over, er hvorfor kommunen nå må snu på hver eneste krone. Istedenfor å angripe Arbeiderpartiet, bør hun rette klagen til egen regjering. For den sittende høyreregjeringen har blant annet:

-Gitt skattekutt for å berike de som allerede har mest fra før. Da blir det naturlig nok mindre inntekter i statskassa, og mindre til velferdstjenester til innbyggerne.

-Samtidig med rause skattekutt, har høyreregjeringen kuttet i velferdsordninger til våre innbyggere og som rammer kommuneøkonomien. Et soleklart eksempel er de urettferdige kuttene i arbeidsavklaringspenger (AAP). Folk har fått kortere tid på å bli frisk. Mange har mistet retten til AAP. De står plutselig uten inntekt og skyves over på sosialhjelp - en stønad som utbetales av kommunen.

-På toppen av det hele pålegger høyreregjeringen kommunene stadig nye oppgaver, uten at det følger med midler.
Med Arbeiderpartiets alternative statsbudsjett ville Larvik kommune fått 23,21 millioner kroner mer i overføringer fra staten. Det ville hjulpet betraktelig på en presset kommuneøkonomi.

Vi oppfordrer Løken til å ta en telefon til Erna å gi henne en realitetsorientering. Politikken som føres nasjonalt, har konsekvenser lokalt.