(tb.no) Sykehuset i Vestfold opprettholder gul beredskap fordi driftsituasjonen fortsatt er presset og uforutsigbar. Det skriver sykehuset på sine hjemmesider.

– Mange ansatte jobber doble vakter og utover normal arbeidstid, og har gjort det over tid. Vi må berømme våre ansatte for hvordan de håndterer denne situasjonen, sier administrerende direktør Stein Kinserdal.

Flere med noro-virus

Det er stor pågang av pasienter med infeksjon, luftveissykdom og bruddskader, og sengepostene som behandler disse har stort overbelegg. Pasientene er ifølge sykehuset i stor grad eldre.

– Våre lokale tall viser en nedgang i pasienter med korona og influensa, men det er for tidlig å si sikkert om smittetoppen er nådd. FHI mener det vil ta et par uker før vi vet dette, sier smittevernoverlege Maria Vandbakk-Rüther.

Smitten av gastroinfeksjoner (noro-virus) er i følge SiV økende.

Svært høyt

Antallet utskrivningsklare pasienter har gått noe ned, men er fortsatt svært høyt sammenliknet med tidligere år.

Torsdag er 19 personer utskrivningsklare.

– Derfor vil både kognitiv svikt og alderspsykiatrisk utredningspost og Kysthospitalet fortsatt omdisponere driften slik at de kan ta imot utskrivningsklare pasienter, skriver SiV.