– Vi er veldig glade for å ha med SK Stag på laget i år også. Klubben har lagt ned en stor innsats for å gjøre Eat Move Sleep-verdiene til en naturlig del av hverdagen, og vi gleder oss til å følge SK Stag videre i 2020, sier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

Han overrakte klubben beviset på at de er valgt ut som ambassadører for nok en sesong. Blant gratulantene er Martin Ødegaard.

– Jeg vil gratulere SK Stag som ambassadør for Eat Move Sleep. De har en viktig rolle i å fremme gode verdier og holdninger, så all honnør til klubben og alle de frivillige for arbeidet de legger ned og opplevelsen de skaper for barn og ungdom, sier landslagsspiller og Eat Move Sleep-ambassadør Martin Ødegaard.

Ifølge helsemyndighetene bør folk bevege seg mer, spise mer frukt og grønt, og sove mer. Spesielt ungdom sover mye mindre enn anbefalt, 10.-klassinger sover i snitt én time mindre per døgn enn for ti år siden.

– Det siste året har vi gjort flere positive endringer for å påvirke barn og ungdom til en sunnere livsstil. Det er flott å se at klubbens medlemmer støtter opp om de gode verdiene i Eat Move Sleep, sier Ronny Andersen, Eat Move Sleep-ansvarlig i SK Stag.

-I 2020 skal vi fortsette å motivere alle til å gå eller sykle til og fra trening og kamper, vi skal sørge for at det blir enda flere sunne alternativer i kioskene, og vi skal jobbe videre med å få de unge til å praktisere «ingen likes etter leggetid».