Forutsigbarhet

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Alt som har med skatter, avgifter og pålegg for næringslivet, og særlig oljevirksomheten, kommenteres med uttrykket forutsigbarhet. I det nye året har alle som lever av Nav hatt sin første trygdeutbetaling den 20ende i måneden. Så nå vet alle hva året vil gi til livets opphold fra Nav. Og noen har igjen fått innstramminger av regjeringa i allerede slunkne utbetalinger. Det er skrudd igjen for mange i ordningen med arbeidsavklaringspenger (AAP), uføreutbetalinger, i diverse tilskuddsordninger (bostøtte) og i fradragsordninger. Alt for å få et statsbudsjett til å gå opp, dvs spare i statsbudsjettet for noen og gi skattelettelser for andre. I tillegg vris det over fra skatter til avgifter som fordeles likt på alle uansett betalingsevne, som moms, kommunale avgifter, strømavgifter og bompenger!

For eksempel har renovasjonsavgifta i Larvik øka på 2 år med over 30%!! Bare SV påpekte dette i budsjettsaken.

I fjor høst fikk vi en rapport fra Nav som viser at det har vært en kraftig økning i antallet personer som går fra AAP til sosialhjelp etter at regjeringen strammet inn regelverket: «det har vært en markant vekst i antallet personer som har endt på sosialhjelp eller står registrert uten inntekt etter at regjeringen strammet inn regelverket».

Altså ikke forutsigbarhet for den enkelte her, nei. Og for kommunen gir dette økte utgifter direkte på sosialbudsjettet. Hvor store vet vi enda ikke, men det kommer i løpet av året. Det er nå 350 000 uføre i Norge og det har aldri vært flere unge uføre. Og vi i Larvik kan forvente at regjeringas politikk gir oss flere uføre og unge uføre, skal vi anslå at Larviks andel av økningen er 40-50 personer?

I rapporten skriver forskerne: «Det er liten tvil om at regelverksendringene for AAP har ført til at flere avslutter til sosialhjelp eller ingen registrert inntekt».
Av rapporten går det fram at sammenlignet med perioden 2015-2016, var det i fjor (-18) 2.200 flere personer som verken var registrert i jobb, som mottaker av uføretrygd eller andre Nav-ytelser seks måneder etter at de gikk ut av AAP-ordningen. Totalt var det over 10.000 personer som havnet i denne kategorien i 2018. Og for 2020 slår endringene ut i full blomst med 4500 flere uføretrygda i hele landet.

Leder i Foreningen AAP-aksjonen, Rolf Erik Johansen, som lenge har jobba for at regjeringas regelendringer må reverseres, sier om rapporten:
«Det er jo en fullstendig katastrofe for regjeringens politikk. Bare 1,5 prosent større sjanse for å komme i en eller annen form for arbeid nå enn før, etter at tusenvis av fortvila syke er kasta ut av folketrygden, ut i fattigdom eller ingenting. Den personlige prisen folk må betale for denne misforståtte arbeidslinja er formidabel. Det er overhodet ikke mulig å forsvare de brutale AAP-kuttene med slike museskritt. Denne rapporten viser at AAP-politikken er feilslått og en enorm sosialpolitisk tragedie.»

Verst synes SV beslutningen om at unge uføre (under 25 år) får nedsatt minsteytelsen fra Nav fra ca 198 000 kr i året med 68 000 kr til ca 130 000 kr! Kan noen leve og bo for seg sjøl med ca 11 000 kr per måned uten at fellesskapet trår til med kommunal bostøtte, sosialhjelp og andre hjelpetiltak?
Det virker som regjeringa mener at bare velferdsgodene blir små nok vil folk «stå opp om morran og begynne å jobbe». Alle i et samfunn kan ikke det!

Det er nærliggende å spørre regjeringspartiene, nå i tillegg FrP, hvordan vi skal møte denne politikken på kommunalt plan i våre budsjetter i kommunen? Først og fremst ordføreren og hans parti; ca 11 000 kroner i måneden for en voksen person, hva kan vi gjøre for at de det gjelder får en forutsigbarhet i sine hverdagsliv?
Og denne ordningen tro i kraft på lørdag 1.februar 2020.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken