Forutsigbarhet?

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.For alle innbyggere og utbyggere i kommunen har vi vedtatt forutsigbare planer i Larvik. Men det holder ikke mot presset fra utbyggere. Høyresida støtter konsekvent utbyggerne og vi har konsekvent prøvd å følge innbyggerne ved at vedtatte overordna planer skal følges.

Vi ser det igjen på Langestrand med planen om mange boliger mot den sterkt trafikkerte Stavernsveien. Der vedtar nå til onsdag kommunestyret 77 boliger. Larvik kommunestyre har vedtatt bevaringsplaner for dette området siden 1985 for det tidstypiske kontoret for Larviks viktigste bedrift. Seinest i Kommunedelplan for Larvik by 2015-2027, som gjelder nå for dette byområdet, var det markert med bestemmelsessone – «hensyn bevaring bygning og annet kulturmiljø», samt hensynssone – «bevaringsverdig bebyggelse» i Kommuneplanens areal (altså dobbel sikring!!).
Dette fulgte rådmannen lojalt opp. Men utbygger ville det annerledes. I strid med den forutsigbare og vedtatte planen fremmet utbygger plan om riving av kontorbygget (starter høst -18) og til Planutvalget i april 2019 kommer utbyggers plan til behandling første gang.

Vår administrasjon har fått laga en alternativ plan med kontorbygget bevart og som følger opp kommunestyrets egne vedtatte planer. Forutsigbart! – Når da planen skal opp til behandling for å legges ut til offentlig ettersyn den 23.4.2019 foreslår vi, ved Sp, å legge ut denne planen sammen med utbyggers riveplan. Da kunne innbyggere reagere, ta stilling, bli informert om alternativet! Men nei, det ville ikke verken H, FrP, BL eller KrF (6 stemmer) være med på. Og vårt forslag om å få lagt ut begge fikk bare våre stemmer Ap, Sp og SV (5 stemmer). Så blei bare riveplanen lagt ut og der står vi.

I formannskapet sist onsdag fikk vi krass motbør fra H. Løken, for vår argumentasjon. Særlig yndlingsbegrepet «om å ikke være forutsigbar overfor næringslivet!».

Men hvem er forutsigbar Løken? I hvert fall ikke Høyre og ikke utbyggers plan som bryter med kommunens egne overordna planer, som både innbyggere og utbyggere kjenner til. Innbyggere trenger også forutsigbarhet!
Så det skjer igjen og igjen. Utbyggeres ønsker vinner fram selv om det bryter med nettopp forutsigbare, overordna planer vedtatt av kommunestyret.

Så beskyld ikke de som vil redusere boligantallet og eventuelt bevare kontorbygget til Treschow for å ikke være næringslivsvennlige eller forutsigbare når vi bare følger egne vedtatte planer. Som også Høyre har stemt for. Og alle innbyggere i Larvik må forholde seg til.

Det er dere som ikke er forutsigbare for Larviks innbyggere og gjør knefall for utbyggere.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken