Fagforbundet Vestfold og Telemark forventer at det føres en politikk som vil skape arbeid og redusere forskjeller. Nå er det vanlig folks tur. Vi mener at arbeid til alle og trygghet i jobben er løsningen på de fleste utfordringene vi har, etter 8 år med Erna Solberg og Høyre.

Fagforbundet Vestfold og Telemark krever derfor:

– Stans privatisering av offentlige tjenester, ta tilbake tjenester i egenregi.

– Fritt behandlingsvalg og fritt brukervalg stoppes.

– Øke overføringene til kommunesektoren, vi trenger økte ressurser.

– At det ansettes i 100 % stillinger, slik at folk har en lønn å leve av.

– Plikten til å fratre ved særaldersgrensa gjeninnføres, i tillegg må flere yrker som er fysisk krevende vurderes.

– Sette NAV i stand til å følge opp unge ledige mye tettere ved å øke bruken av lønnstilskudd og jobbtreningstilbud.

– Vi trenger ny ung arbeidskraft! Vi krever læreplass til alle lærlinger, og en plan for ansettelser i etterkant.

– Bemanningen i skolen må økes. Alle yrkesgrupper må forsterkes ikke bare lærere. Elever som faller på utsiden både faglig og sosialt må fanges opp. Vi må styrke laget rundt eleven!

– Full bemanning i hele barnehagens åpningstid.

– En rettferdig og sosial boligpolitikk.

– En rettferdig regulering av strømpris for alle.

Regionstyret
Fagforbundet Vestfold og Telemark