I Norges Fotballforbunds regelverk for barnefotball står det blant annet følgende:

«Faste løsninger på differensiering, det vil si å ha faste grupper i trening og kamp – over tid – er det samme som å drive en seleksjonspraksis. Det ønsker vi ikke i barnefotballen.»

Foreldrene reagerer på at sønnen nesten ikke er på banen, og i tillegg ikke får delta på alle treningene sammen med resten av laget. Dette til tross for at 14-åringen gjerne vil trene hver gang.

– Noe som går igjen, som jeg spesielt la merke til i en annen klubb her i Larvik, er målet om å vinne mest mulig i en ung alder. Det var null fokus på holde bredden i laget, noe som resulterte i at laget til slutt ble oppløst. Og det var på et lag som hadde opp mot 30 spillere på det meste, sier en oppgitt far.

Noen klubber er forbilledlige

Faren til 14-åringen følger godt med på norsk og internasjonal fotball, og kom over en artikkel som viser hvor viktig det er å satse på breddefotball også.

– Jeg leste en reportasje nylig hvor Martin Kjeøen Erikstad har forsket på miljøet i Bryne fotballklubb, og sett på hvordan de fikk til et så godt miljø hvor det nesten ikke er noe frafall fra generasjonen til Erling Braut Haaland, forteller han.

Han er lite imponert over hvordan fotballklubbene i Larvik jobber med breddefotballen.

– Guttungen, som nå er 14 år, er kommet i en alder hvor det faller fra enda flere. Jeg motiverer ham så mye jeg kan til å fortsette, og han er faktisk veldig motivert enn så lenge til å jobbe på. Men han er ikke best, og blir behandlet deretter. For i larviksklubbene gjør de helt motsatt av Bryne Fotball, han er knapt på banen og er ikke velkommen på alle fire treningene i uken. Han får bare vært på tre treninger, selv om han ønsker mer trening, sier en indignert fotballpappa.

Han forteller at allerede som 8–10-åringer var det om å gjøre å vinne kampene med flest mulig mål.

– Lagene ble spisset allerede fra 8-årsalderen. Da datt det mange ifra. Det var alltid noen «vinnerskaller» som fikk spille hele tiden, mens andre ble avspist med noen få minutter i hver kamp. Det jeg lurer på, er hvor fokuset på denne problemstillingen er i Larvik-fotballen.

Ved å ta kontakt med media håper fotballpappaen at klubbene tar mer tak i dette problemet.

– Jeg håper det blir mer fokus på dette. Larvik er ikke en stor fotballby, og hvis ikke klubbene begynner å tenke annerledes, så kommer den heller aldri til å bli det, avslutter en skuffet fotballfar.

Tilbud til alle

På Fram fotballgruppes hjemmeside står det om hvilke visjoner og hvilke hovedmål fotballgruppa har. Blant annet står det:

«Fram Fotball barn & ungdom sin visjon vil styrke barne- og ungdomsidretten og vi vil være en fotball breddeklubb for alle.»

Leder i ungdomsavdelingen i Fram, Anders Jørgensen, forstår frustrasjonen og skuffelsen både til den unge fotballspilleren og hans far. Men han mener samtidig at klubben hans har et tilbud til alle, også bredde.

– På G16 har vi i cirka en måned nå hatt et tilbud om en ekstra trening for dem som vil litt mer. Men samtidig har vi også et tilbud til alle, der de kan være med tre dager i uken. For dem som vil noe mer, har vi åtte kriterier, deriblant ferdigheter, hvor dette er rangert sist, men også blant annet tilstedeværelse og fokus. Dette handler primært ikke om ferdigheter, men om å gi et så godt og riktig/tilpasset tilbud som mulig, til så mange som mulig, sier Anders Jørgensen.

I Fram mener man at når man har kommet til G16-stadiet, er det ikke noe i veien for at man kan spisse laget litt.

– Når man når opp til ungdomsfotballen (G16, red.anm.), blir det jo litt mer differensiert etter hvert. Halvparten av gruppa vår i G16 er med der nå. Og det er en ganske stor gruppe totalt, med rundt 25–30 spillere. Dette er ingen statisk gruppe; det har vært 14–16 spillere av totalt cirka 30, med en utskifting/rullering på 2–4 spillere mellom de fleste/alle øktene, forteller Jørgensen.

Egenrekruttering

I enhver klubb er det viktig å få til bedre rekruttering fra egne rekker for å styrke A-laget sitt. Også Fram har sett viktigheten av å få fram spillere fra egen junioravdeling.

– I Larvik er jo Fram den klubben som er på det høyeste sportslige planet (2. divisjon fra 2023). Vi arbeider hardt med å få fram flere spillere fra egne rekker. Det er en del av et systematisk opplegg. Derfor økes det sportslige tilbudet for en del av dem som er lengst framme allerede som G16-spillere. Men vi ser jo at det kan være vondt for dem som gjerne ønsker det, men ikke blir med i det systemet, Her vil jeg presisere at dette ikke er et fast opplegg, men det er slik vi har gjort det nå i en periode. Ideelt sett skulle vi gjerne hatt samtlige spillere til stede på alle treninger, med et like sterkt ønske om å trene like godt, med like god tilstedeværelse, men det er naturligvis ikke realistisk i en gruppe med 30 spillere.

Fram-lederen synes det er leit at noen som har lyst og er interessert i å trene mer, faller utenfor.

– Hvert år pleier vi å ha spillersamtaler, og jeg mener bestemt at det har vi også hatt med G16-spillerne. Da spør vi gjerne om hva spilleren vil selv. Selv om G16 kun har holdt på i cirka halvannen måned, har vi allerede hatt spillersamtaler med samtlige spillere, kanskje med unntak av de aller nyeste. Det hadde vært naturlig om en slik frustrasjon hadde blitt løftet fram der, eller eventuelt ved direkte kontakt med klubben, dersom man ikke ønsker å ta slikt direkte med lagledelsen. Som nevnt er det en stor gruppe, og derfor ikke så lett å tilfredsstille alle, forklarer Anders Jørgensen.

Forundret

Leder i fotballgruppa i Larvik Turn, Kristian Berge, kjenner seg ikke helt igjen i påstanden om at klubbens 08-lag ble oppløst fordi man spisset laget og ikke brydde seg om bredde.

– Det er riktig at laget ikke eksisterer lenger, men vi jobbet veldig hardt for å beholde det. En del av årsaken, kanskje hovedårsaken, er at flere av spillerne var med på både håndball og fotball. Etter hvert måtte de ta et valg fordi det ble for mye å være med på både fotball- og håndballtreninger. Flesteparten av dem ville helst spille håndball, forteller fotballederen.

Berge forteller også at Larvik Turn tok kontakt med naboklubbene for fortsatt å kunne gi 08-spillerne et tilbud.

– Vi tok kontakt med både Nesjar og Nanset for å beholde laget. Blant annet går flere av Nesjar-spillerne på samme skole (Ra) som LT-spillerne gjorde, men de ble likevel for få.

Berge ville gjerne beholdt laget.

– På slutten var det kun dem som synes det var gøy å spille fotball som var med. De fikk også et tilbud om å kunne spille både opp og ned (eldre og yngre, red.anm.) for at de fortsatt skulle ha et tilbud, forteller Larvik Turn-lederen.

Han blir overrasket over at noen mener det var snakk om topping av laget i så tidlig alder.

– Det var nytt for meg, for jeg vet at trenerne hadde mange samtaler med foreldrene for å beholde laget, og at de ikke var flere enn at alle fikk mye spilletid, avslutter Kristian Berge.


Ikke klubbens filosofi

Leder av fotballgruppa i Stag er ganske sikker på at spissing ikke foregår blant de yngste lagene i klubben. Men han vet at det i sin tid var litt styr rundt 08-laget.

– Det er to år siden vi hadde et 08-guttelag. Det forsvant 5–6 spillere til Nanset, som fortsatt er der, og 2–3 til Fram. Derfor hadde vi en utfordring med å kunne stille lag. Vi prøvde å få til et «på gøy-lag», men fikk ikke det til heller, forteller leder i fotballgruppa til Stag, Ronny Andersen.

Han føler at Stag ikke har spisset noen av sine lag før de har nådd ungdomsfotballen.

– Vi holder ikke på med spissing av lag så tidlig. Der kjenner jeg meg ikke igjen i kritikken av oss. Vi følger anbefalingene fra NFF om tilnærmet lik spilletid for alle. Når de derimot kommer opp på nivået for ungdomsfotball, gjerne interkrets og rekruttering til A-laget, er det klart at vi spisser lagene våre. Vi er jo helt avhengige av å få fram egne spillere her i Stag, sier fotballederen.

Påstanden om at Stag ikke topper eller har toppet lagene, mener flere av foreldrene på det tidligere 08-laget ikke stemmer. Blant annet ble det sendt et brev til styret i 2019 og en klage til fotballkretsen om flere «skremmende episoder» når det gjelder akkurat 08-laget. Blant annet om at det var om å gjøre å vinne mest mulig i hver kamp. Det ble det hausset opp på Facebook blant annet.

– I 2023 får G16 et tilbud. Da prøver vi å få til et 07 og 08-lag. Vi holder på å legge en kabal rundt det nå. Det kan jo være et tilbud for de i den alderen som ønsker å spille fotball her i Stavern og for Stag, avslutter Ronny Andersen.