Du skriver: «En vei å gå kunne vel være å slutte å gi dem sendetid i media og oppmerksomhet de ikke er verdt.»

Å tie i hjel synspunkter og aktivister har vel aldri vært fruktbart? Det blir jo også et brudd på menneskerettigheter og ytringsfrihet(!)

Ytringsfriheten er et tveegget sverd som gjennom menneskerettighetene påkaller respekt for andres livsfilosofi gjennom dialoger og filosofiske studier innen etikk som en del av utdanningsløpet fra a til o. Slike ting må systematisk under huden fra tidlig ungdom for at vi skal unngå at minoritetsgrupper behandles respektløst og derved reduserer potensial for konflikter.

En av 'de store' som burde fått plass i utdanningsløpet er:

https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8ren_Kierkegaard