For 32 år siden hadde den daværende Arbeiderpartistyrte Larvik kommune dårlig økonomi og store utfordringer, i motsetning til omegnskommunene. En større kommune skulle gjøre susen. Etter sammenslåing med fem naboer er Larvik kommune blitt Vestfolds største i utstrekning, men utfordringene er de samme:

  • Høy kommunegjeld
  • Få fødsler – lav tilflytning
  • Økende gjennomsnittsalder
  • Svak vekst i næringslivet

De styrende krefter synes mer opptatt av å beholde styringen enn hvordan den benyttes. Med en politisk ledelse som ikke erkjenner kommunens problemer, er det vanskelig å oppnå gode resultater.  I fornektelse skyver man vanskene foran seg, uten å løse dem. Man er åpen for alt som virker positivt, lettvint og populært, men forsiktig med alt som krever mot og innsikt.

Høyre har fremmet flere forslag for å bedre kommunens situasjon, så som handlingsregel knyttet til gjeldsopptak, kommunalt utviklingsselskap for eiendom utenfor eget bruksbehov og samordning av kommunal gjeld og Primæroppgavefond. Samtlige forslag ble nedstemt av posisjonen.

Arbeiderpartiets gruppeleder velger i ØP 16. juli å kritisere Høyre for manglende forslag i saken kalt «Omstillingsprosjektet», der Rådmannen skulle vise muligheter for innsparing. Arbeiderpartiet selv slaktet flere av Rådmannen innsparingsforslag og konkluderte på nytt kortsiktig, lettvint og populært.

I våre felles problemer ligger også muligheter begravd, men det gjelder å bruke dem rett. Vi må tørre å tro på fremtiden, og troen må være sterkere enn frykten for de nødvendige beslutninger. Som velgere har vi alle ansvar for at kommunen får en politisk ledelse som kan løse utfordringene for å skape fremtidens Larvik!