Optimisme tross underskudd

Det nye styret i håndballgruppa til Fram: Rune Holst Bloch (f.v.), Morten Aksnes, Gro Mee Teigen, Gunnar Andresen og Ragnhild Tollefsen. (Foto: Ola Lunde)

Det nye styret i håndballgruppa til Fram: Rune Holst Bloch (f.v.), Morten Aksnes, Gro Mee Teigen, Gunnar Andresen og Ragnhild Tollefsen. (Foto: Ola Lunde)

Av
Artikkelen er over 7 år gammel

2012 ble nok et tøft år økonomisk for Fram-håndballen.

DEL

Håndballgruppa gikk i fjor med et underskudd på 215.000 kroner, men håndballgruppa fikk ros på årsmøtet i går kveld for innsatsen med å forbedre den økonomiske situasjonen i klubben.

Tross et betydelig underskudd også i fjor var det optimisme å spore på årsmøtet.

– Håndballgruppa har gjort en utrolig bra jobb siden i fjor, roste møteleder Arild Jacobsen innledningsvis på årsmøtet.

Gjenvalgt leder i håndballgruppa til Fram, Gro Mee Teigen, ser nå lysere på framtidsutsiktene.

– Vi begynner å se lyset i tunnelen. Vi har betalt ned gjeld, og vi har klart å få ned underskuddet. Nå er vi på rett vei, og målet for neste år er å gå i pluss, forteller den gjenvalgte lederen.

Håndballgruppa har jobbet iherdig med å forbedre den økonomiske situasjonen. I fjor var underskuddet på 215.000 kroner mot 1.500.000 kroner i 2011.

– Det har vært nok et tøft år, og vi har måttet prioritere hardt. Det første vi gjorde da vi tok over i fjor, var å si opp alle kontraktene på herrelaget, forteller Teigen og skryter samtidig av innsatsen kasserer Rune Holst Bloch har lagt ned i klubben det siste året.

– Han har nok vært den viktigste personen i håndballgruppa det siste året. Vi har en gjensidig avtale om at hvis den ene av oss forsetter, så skal den andre også gjøre det samme. Vi håper å snu hele skuta sammen, sier Teigen.

Årsaken til underskuddet i 2012 skyldes delvis de store kostnadene i forbindelse med håndballsatsingen i 1. divisjon de foregående årene, og delvis grunnet sviktende inntekter.

Neste år budsjetteres det med et overskudd på 5.000 kroner. For å nå det målet skal det kuttes kraftig i den største utgiftsposten, godtgjørelse til trenere.

Det var kun leder Teigen og kasserer Holst Bloch som tok gjenvalg i styret for neste år. Med seg på laget har duoen fått Ragnhild Tollefsen som dugnadsansvarlig, Gunnar Andresen som sportslig leder, og Lene Joseph og Morten Aksnes som styremedlemmer.

Årsmøtet fikk ikke valgt nestleder, og dermed fikk det nye styret fullmakt til å besette den posisjonen.

Artikkeltags