– Jeg vil imidlertid ikke si noe mer om det som skjedde. Jeg har anmeldt saken, og den er nå hos politiet. Jeg har ennå ikke fått melding om hvor saken står, sier Holst Bloch til avisa.

Han bekrefter også at han nå er delvis sykemeldt, og at det skyldes hendelsen mellom han selv og en fotballspiller i klubben.

Christian Holthe i Frams fotballstyre ønsker ikke å uttale seg om saken, men henviser til hovedforeningens leder Rolf Nilsen.

Alvorlig

Nilsen bekrefter at det har vært det han betegner som en «alvorlig uønsket hendelse» i klubben. Hendelsen skjedde i slutten av november i fjor, og den skal ha skjedd mellom daglig leder Holst Bloch og en fotballspiller i klubben.

– Saken er anmeldt til politiet, men det er ikke klubben som har anmeldt saken, men Holst Bloch selv. Vi ønsker å håndtere denne saken internt som en personalsak, sier Nilsen.

ØP erfarer at spilleren som er en del av konflikten, og som er anmeldt av Holst Bloch, er en A-lags spiller i klubben, og Rolf Nilsen bekrefter at spilleren det gjelder fortsatt er i klubben.

– Jeg vil ikke si noe mer om det som skjedde, men vil betegne hendelsen som alvorlig. En alvorlig uønsket hendelse, sier Nilsen.

Han sier også at saken dreier seg kun om de to personene, og ikke som del av noen konflikt ellers i klubben. Verken Nilsen eller Holst Bloch vil si noe om hvem den aktuelle fotballspilleren er.

Tips om trusselsituasjon

ØP har vært i kontakt med fungerende krimsjef hos politiet i Larvik, Cathrine Lund, men Lund sier at anmeldelsen er levert videre til Felles straffesaksinntak (FSI) for vurdering.

– Vi har ikke fått saken tilbake til oss med anmodning om etterforskning, og jeg kjenner derfor ikke til detaljer i saken, sier Lund.

Lund kan heller ikke si noe om hvem fotballspilleren som er anmeldt er, eller hva situasjonen i fjor dreide seg om.

ØP har vært i kontakt med jourhavende jurist hos FSI i Tønsberg, men har ikke klart å få ut opplysninger i forbindelse med anmeldelsen.

Avisa har imidlertid fått tips om at det skal ha dreid seg om en trusselsituasjon og om hærverk. Dette vil verken styreleder Rolf Nilsen eller Rune Holst Bloch selv si noe om.

– Vi ønsker å behandle denne saken internt som en personalsak, og har startet en prosess for det. Dette er en konflikt mellom to personer som vi bare må sørge for å få løst raskt, sier Nilsen.

Han sier at saken allerede er behandlet i hovedstyret og i fotballstyret.