Høsten 2020 ble Langestrand skole nok en gang truet med utredning om mulig nedleggelse. FAU og SU mobiliserte sammen med rektor så raskt vi kunne i håp om å bevare den flotte skolen vår, og ba om innspill fra både elever og lærere for å bygge gode argumenter. Det ble sendt ut et skjema hvor elever og lærere på alle klassetrinn kunne bidra. Før argumentene ble nødvendige ble heldigvis utredningen skrinlagt. Innspillene kom likevel, og vi synes de er så fine at de bør bli hørt. Etter en lengre periode med destruktiv journalistikk knyttet til skolene våre er det også på høy tid med litt framsnakking.

Elevene på Langestrand skole synes de har en kjempefin gymsal. De liker at de noen ganger har kosetime, og på tidspunktet innspillene ble forfattet verdsatte de at det var gult smittenivå. Elevene liker lærerne sine, og synes de er snille og hyggelige. De liker at de lærer å lese, skrive, synge og snakke flere språk. De synes de har gode friminutt i en stor og fin skolegård. De synes det er så bra på SFO, og de liker å leve på Langestrand skole. De fleste kjenner nesten alle og de store elevene passer på de små. De opplever at de lærer mye, har det gøy og de synes dagene er spennende. De trives i klassen sin og synes de får mye hjelp. De vet hvem alle lærerne er og synes de har et fint bibliotek. Elevrådet setter pris på at de får være med å bestemme, og alle passer på skolen fordi den ligger i nærmiljøet.

Lærerne og de andre voksne på skolen opplever godt samarbeid med både kollegaer og foresatte. Til tross for hyppige bytter av rektorer trives de godt i et robust og varig lærerkollegium. De liker at de fleste barna bor i nærheten, slik at de kan sykle og gå til skolen. De setter pris på at de kjenner både små og store på skolen, og opplever at det er god tradisjon for blanding av alderstrinn. I små klasser opplever de en helt spesiell mulighet til å bli ekstra godt kjent med elevene. De ansatte verdsetter skolebygninger med sjel, og synes det er fint med kort vei til gode uteskoleområder.

Ettersom bakgrunnen for innhenting av denne informasjonen var bevaring av skolen vår, gir den naturlig nok et litt unyansert bilde ettersom det var det positive vi trengte. Likevel stemmer det som formildes godt overens med resultater fra den siste elevundersøkelsen. Langestrand skole ligger over både lokale og nasjonale gjennomsnitt på alle områder. Det ser ut til at elevene på Langestrand skole lærer, trives godt og opplever god støtte fra både foresatte og lærere. Undersøkelser og store tall gir likevel ingen garanti for at alle har det bra. De viktigste svarene kan være vanskelige å gi, og det er ikke alltid de synes godt nok i et gjennomsnitt. De små stemmene som skal bære de tunge ordene trenger hjelp til å bli hørt. Disse stemmene vil vi høre på Langestrand skole.

I ØP 12.04.21 forteller en mamma en trist historie om vonde erfaringer etter at hennes to barn nokså nylig har gått på Langestrand skole. Mammaen sendte bekymringsmelding til Fylkesmannen og tok et flott initiativ om fellesmøte for alle foreldre. Dessverre fulgte skolen aldri opp initiativene, og det hele endte med at de to barna byttet skole. Denne saken har verken FAU, SU eller nåværende rektor vært kjent med, men vi er veldig takknemlige for at vi nå får vite om den. Dette er en stemme vi vil høre.

FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre og har medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt. Vi skal representere alle foreldre ved skolen og bidra til at samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Vi har et tett samarbeid med rektor og SU, og har også god dialog med elevrådet. Foreldre ved Langestrand skole er alltid velkomne til å ta kontakt, og vi vil sammen gjøre det vi kan for at barna våre skal trives i et miljø som legger til rette for gode mestringsopplevelser. Vi må tro på skolene våre for at de skal tro på seg selv.