Fraværsgrensen, som ble innført av Høyre under regjeringen Solberg, har ført til at flere elever fullfører og består videregående opplæring. Arbeiderpartiets landsmøte vedtok sist helg å fjerne dagens fraværsgrense. Vi vet at dette vil føre til mer fravær, og en konsekvens vil være at færre elever fullfører og består.

Lærerorganisasjonene advarer sterkt mot å fjerne fraværsgrensen. Den er bra for både lærere og elever og var helt nødvendig, uttaler utdanningsforbundets leder, Steffen Handal, og får støtte av lektorlagets leder Helle Christin Nyhuus.

At flere elever skal fullføre og bestå, har de siste årene vært det viktigste utdanningspolitiske målet i fylkeskommunen. Endring av fraværsgrensen er et tilbakeskritt for alt arbeidet som har vært lagt ned så langt.

Fraværsgrensen ble innført for å redusere et altfor høyt fravær. Forskningsstiftelsen FAFO evaluerte ordningen i 2020 (Fafo rapport 2020:09), og fant at det gjennomsnittlige elevfraværet i videregående skole sank med 27 prosent etter at fraværsgrensen ble innført. 27 prosent er er veldig mye. Det viser med tydelighet at mange elever trenger klare rammer og forventninger. Det er nedslående at Arbeiderpartiet ser bort fra både forskning og praktiske resultater, og i stedet rir gamle kjepphester. Det er elevene som blir taperne.

Og Arbeiderpartiet/AUF har ikke noe svar på hva som eventuelt skal komme isteden. «Det viktigste for oss er at man fjerner den rigide Høyre-ordningen» uttaler AUF-leder Astrid Hoem (sic!), og Jonas Gahr Støre følger opp: «vi skal ikke ha høyresidens grense».

Tilstedeværelse er viktig for å oppnå bedre resultater, spesielt for svake elever. Dersom vi får et oppmyket regelverk, vil terskelen for å ikke å møte opp på skolen bli lavere. Da vil resultatene bli svakere.

Etter videregående skole skal elevene fortsette med utdanning eller gå inn i arbeidslivet. Da stilles det klare forventninger. En videregående skole som aksepterer høyt fravær, bidrar ikke til god arbeidsmoral.

Å fjerne fraværsgrensen sender et uheldig signal om at skolegang og tilstedeværelse ikke er viktige faktorer for å lykkes i arbeidslivet eller i videre studier. Punktlighet og ansvarlighet er verdier som både arbeidsgivere og høyere utdanningsinstitusjoner etterspør. Fraværsgrensen hjelper elever med å utvikle disse verdiene, slik at de blir bedre rustet for arbeidslivet og samfunnet som helhet.

Nå går Arbeiderpartiet i motsatt retning – og det er urovekkende!