Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens helsetjenester

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det vil være et økende behov for helse – og omsorgstjenester i årene framover. Vi går mot en aldrende befolkning som skal ha trygge og faglige gode helsetjenester. Dette handler også om økonomi, hvor mye staten vil bidra med til kommunene. Arbeiderpartiet vil gi helsetjenester og eldreomsorgen et løft.

For Larvik sin del har vi allerede økte driftsutgifter, vi har mer ressurskrevende tjenester og vi blir pålagt flere oppgaver men staten har fram til nå ikke bidratt med nok til å dekke opp det økende behov. Vi må tenke nytt, tenke smartere og ta i bruk mer velferdsteknologi og digitale hjelpemidler. Vi har engasjerte og faglig dyktige ansatte i vår kommune, og de må gis gode betingelser og gode faglige arbeidsforhold for å gi våre innbyggere de beste tjenester. Sykehuset og spesialisthelsetjenesten må samhandle bedre med kommunen og med Arbeiderpartiet i regjering etter høstens stortingsvalg kan vi få til en endring til det bedre. En felles offentlig helsetjeneste er det beste forsvar mot økte forskjeller og Arbeiderpartiet i regjering vil være med på å forbedre og hindre at de sosiale helseforskjellene øker mer enn de har gjort fram til nå.

Arbeiderpartiet vil at det skal være mulig å bo hjemme lengst mulig om helsen begynner å skrante, ved å få hjelp av flinke fagfolk. Våre eldre skal være trygge på at det finnes et godt tilbud når det trengs. Samtidig må vi etablere flere sykehjemsplasser og institusjonsplasser. For Larvik sin del har vi nå vedtatt 108 nye institusjonsplasser og vi er i en prosjektering av det nye Helsekvartalet med spesialiserte tjenester, som vil dekke opp for noe av det økende behovet.

Arbeiderpartiet i regjering vil sikre alle en god alderdom. Vi lever stadig lenger og mange eldre holder seg friske og i god form lenge. Disse skal vi også ta vare på ved å legge til rette for seniorer i arbeidslivet og legge til rette for aktiviteter det er lett å delta på. Samfunnet trenger også denne «seniorkraften» for å møte morgendagens utfordringer.

Kommentarer til denne saken