Gå til sidens hovedinnhold

Fremtidens yrkesfag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Norge har et stort behov for fagarbeidere i fremtiden. SSB anslår at vi allerede i 2035 vil mangle omtrent 90 000 fagarbeidere. Høyre har gjennomført flere tiltak for å styrke yrkesfag tidligere, men nå skal vi brette opp ermene på nytt og gjøre enda mer. Vi skal jobbe for å løfte yrkesfagene, øke rekrutteringen og øke gjennomføring. Så tenker du sikkert – «det er jo vel og bra, men dette er jo bare mange fine ord, hvordan skal dere faktisk løse dette?» Jo det skal jeg fortelle deg nå.

For å få flere fagarbeider, er det flere utfordringer som må løses samtidig. Den første utfordringen som må løses er at rekrutteringen er for lav, og at for få elever velger yrkesfag. Den andre utfordringen som må løses er at bare fire av ti som begynte på yrkesfaglig utdanning i 2013 sto med fagbrev i hånda etter seks år. Den siste utfordringen som må løses er at det ikke finnes nok lærlingplasser til de som er kvalifisert og har fullført to år på skolen.

For å øke rekruttering og gjennomføringen på yrkesfag må vi øke kjennskapen til mulighetene yrkesfag har å tilby, sikre at yrkesfaglinjene er oppdaterte og attraktive, og sikre at elevene har tilgang på moderne og oppdatert utstyr. For å gjøre det vil Høyre at det skal innføres yrkesfaglige valgfag allerede i ungdomsskolen, så elevene blir kjent med mulighetene på yrkesfag enda tidligere. Vi vil at det skal innføres en forsøksordning der både stat, fylke og industri samarbeider om deling av avansert utstyr mellom flere skoler, så alle skolene har det utstyret elevene trenger. Og vi vil at flere elever får mulighet til å kombinere toppidrett med yrkesfag og ta utdanningsløp som resulterer i fagbrev på engelsk.

Gjennomføring henger også tett sammen med tilgjengelige lærlingplasser. Det hjelper lite med mange yrkesfag elever dersom det ikke finnes lærlingplass til dem i andre enden. Høyre har derfor satset på å øke antallet lærlingplasser siden vi kom i regjering. Blant annet har vi økt lærlingtilskuddet med nesten 55 000 siden 2013, og vil fortsette å øke det fremover. Vi har økt tilskuddet til lærlinger med særskilte behov og stilt krav til at bedrifter har lærlinger ved offentlige anbud. Antall lærlingplasser har økt med cirka 24 % siden 2012, men vi er ikke fornøyd enda.

Derfor vil Høyre sikre at studietilbudet i større grad fastsettes ut fra næringslivets behov og tilgjengelige lærlingplasser. Det er viktig å sørge for at vi utdanner yrkesfagarbeidere som er relevante innenfor sitt felt. Samarbeidet med næringslivet er avgjørende for å påse at innholdet i utdanningene er relevant og tilpasset det behovet de har på andre siden. Derfor må vi også passe på at kvaliteten på utdanningen som gis til elevene er på et høyt nivå, og ha som mål at alle som underviser på yrkesfag skal ha godkjent yrkesfaglærerutdanning.

Høyre mener at vi gjennom å øke kvaliteten og statusen på yrkesfaglige utdanninger, vil få flere elever til å velge yrkesfag. Gjennom økt kvalitet og oppdatert teknologi og kompetanse på studiene vil vi utdanne flere dyktige og faglig oppdaterte yrkesfagarbeidere. Yrkesfagstudentene blir dermed mer attraktive for arbeidsgiverne i næringslivet og offentlig sektor, og vi skal gjennom samarbeid og insentiver øke antallet lærlingplasser.

Vi tror at vi gjennom dette kan løse noen de nåværende og fremtidige utfordringene vi har innenfor yrkesfag – hva tror du?

Kommentarer til denne saken