Jeg er en nokså fast turgjenger i området ut mot Skråvika. Tidligere i sommer har jeg møtt mange hyggelige mennesker, unge og eldre, som driver med Friisbygolf. I dag møtte jeg ingen, og jeg så at installasjonene var rivi ned. Jeg forstår det slik at dette er resultatet av et vedtak basert på at golfvirksomheten gir slitasje på naturen.

Alle kan se at det har blitt slitasje på naturen, men det har ikke blitt uopprettelige skader. Trærne står som før, sjøl om bakken er svart etter mennesketråkk.

Jeg ferdes mye i naturen her i distriktet, trolig mer enn de fleste. De fleste steder er det overgrodd med vegetasjon, og vanskelig å ta seg fram hvis en kommer utafor stiene. Det gleder meg når jeg finner mennesketråkk. Det tyder på at naturen blir brukt.

Min personlige mening er at for liten bruk av naturen er et større problem enn for mye bruk. Frisbygolf er med på å dra flere mennesker ut i naturen. I det aktuelle området ved Skråvika er det svartorskog, men det er en vanlig skogtype i vårt distrikt, og svartora klarer seg bra også i Skråvika.

Folk uten gravemaskin er ikke farlige!