SPENNENDE OG STERKT: Fra venstre klinikksjef Gro Aasland, spesialidrettspedagog Kine Heiberg Rasch og spesialsykepleier Vibeke Haugen. Det er nytt for dem å jobbe med covid-19-pasienter. Mye av det arbeidet som gjøres nå, legges til grunn for senere rehabiliteringsopplegg for koronapasienter.
Therese Eskelund

Frisk, men ikke ferdig: Kysthospitalet tar inn covid-19-pasienter til opptrening

Koronaviruset skambanker kroppen. Ofte har også psyken fått seg en trøkk. De mest kritisk syke covid-19-pasientene må rehabiliteres når de kommer fra sykehuset. Kysthospitalet i Stavern får nå inn koronapasientene som må trenes opp.
Publisert