Regjeringen har gått ut med at de vil ha såkalt «fritt skolevalg» i alle fylker. Dette til tross for at et samlet korps av organisasjoner og interessegrupper tydelig har signalisert at det er en inntaksform som er uønska.

Både Utdanningsforbundet, KS, NHO, LO, Delta, Skolenes Landsforbund, Norsk Lektorlag, Skolelederforbundet og Elevorganisasjonen, for å nevne noen, har sagt et tydelig nei til «fritt skolevalg». Det er nemlig ikke fritt. «Fritt skolevalg» er egentlig karakterbasert inntak, der de elevene som har høyest karaktersnitt kan velge, mens de elevene som har svakere snitt må ta det de får. Dette vil på sikt skape A- og B-skoler. All forskning, både nasjonalt og internasjonalt, peker i denne retningen. Inntak i skole basert på konkurranse fører til økt økonomisk og sosial segregering. Sårbare elever vil være ekstra utsatt for å få lengre reisevei eller måtte flytte fra familien for å gå på videregående skole, og faren for frafall øker.

Vi er i Norge stolte av å ha en fellesskole for alle elever. Det hindrer segregering og utenforskap. Regjeringen, derimot, vil presse igjennom en inntaksordning som øker forskjellene. Da Vestfold og Telemark slo seg sammen, var inntaksordningen en sak det ble brukt mye tid på. Det er utfordrende å sy sammen et tilbud som er best mulig til flest mulig av elevene. Nærskoleprinsippet skal, etter vedtak, legges til grunn i Vestfold og Telemark, med lokale tilpasninger. Vi skal ta vare på alle elever i Vestfold og Telemark.

Da er ikke karakterbasert inntak veien å gå.