Fritzøe Brygge i endring: – Vi har ingen tomme lokaler i Hammerdalen

Senteret på Fritzøe Brygge er i endring og vil få et annet innhold enn detaljhandel. Her blir det helse og velvære som vil bli bærende elementer sammen med dagligvare og bevertning.