Finn Walther Fjellanger og Arild Jacobsen har lenge og vel vært engasjert i at Larvik skal bli en best mulig by å bo i. De er en del av foreningen Larvik Bys Vel (LBV), en forening som arbeider for at byen skal bli bedre.

I formålet står det at de skal verne særpregede bymiljøer og enkeltbygninger. Forskjønne byen og være opptatt av befolkningens trivsel.

LES OGSÅ: De har tenkt det, ønsket det og villet det. Nå har de gjort det også. Eiendomsskatt i Larvik er et faktum

Skjer noe hele tiden

På dette området skjer det noe hele tiden alt etter som nye planer blir fremlagt.

– Men også der vi kan være et bidrag til en sak, et område, eller en detalj som kan være med å forskjønne og fremheve byen på en positiv måte, forklarer Jacobsen.

LBV har siden de startet i 1985 og fram til i dag vært involvert i mange saker i Larvik og kommet med en rekke innspill og vært, og er en høringsinstans for kommunen i saker som gjelder byens utforming og utvikling.

– Det håper vi at vi også kan fortsette med i fremtiden, legger Fjellanger til.

Mye å ta tak i

Her i Larvik er det veldig mange ting å kunne ta tak i uten at de vil foregripe begivenhetens gang.

– Et nytt styre må få bestemme hva som skal prioriteres, i og med at vi jobber med små ressurser og kan ikke nå over alt, sier Fjellanger.

Dagens styre består av godt voksne mennesker, og ned Covid har dette begrenset gjengen sterkt de to siste årene.

– Vi har ikke fått konstituert et nytt styre. Vi står kanskje i fremtiden i fare for å bli nedlagt om vi ikke får nye folk inn. Det står derfor høyt på lista å få tilførsel av nye styremedlemmer, mener Jacobsen.

Yngre krefter

Flere av det nåværende i styret ønsker avløsning, samtidig som noen vil bli med videre, for forhåpentligvis å være en ressurs for det nye styret.

– Vi ønsker oss folk i alderen fra 20 til 70+. Det er bare å ta kontakt så får man nærmere opplysninger om oss og Larvik Bys Vel, sier Fjellanger.

I dagens styre er det åtte og en vara. I tillegg til de to herrene finer man navn som Eva Thrane Nilsen, Yngve Hellestø, Unni Grønn, Mai Grunden, Kai Gustavsen og Knut Martin Pihl på listen over medlemmer. Folk som mange kanskje kjenner.

Den nye planen på Bergeløkka og Bypakken som kommer er ting man bør mene noe om som innbygger.

– Så samarbeider vi med de andre store velforeningen også, avslutter Fjellanger.

LES OGSÅ: Jordskjelv i kommunestyret – ut av det blå gikk et flertall for å utvide boplikten til seks nye steder i Larvik: – Jeg tror aldri jeg har vært så glad før