Frykter for bibliotekets framtid

Noen mener det er et rykte, andre hevder det er et reelt forslag. Nå frykter innbyggerne i Stavern igjen kroken på døra for biblioteket sitt.