– Jeg har selv opplevd at det kom noen med klare symptomer for å hente ut tester til seg selv, skriver en leser av ØP, som selv er sykepleier og ønsker å være anonym, til avisa.

Symptomer og nærkontakter

Selvtester deles ut gratis ved Meny-butikkene på Søndersrød og Blinken, og ved Spar-butikkene i Svarstad og Kvelde. I tillegg leveres det ut selvtester på Sanden kafe, og fra mandag ble det også mulig å hente ut tester på Meny Nanset (Alti Nordbyen), Meny Øya, Coop Extra Tjøllingvollen og Meny Stavern.

På sin nettside skriver Larvik kommune at det er personer som har symptomer og som er nærkontakter av smittede som kan få utlevert tester. Det reagerer ØP-leseren på.

– Verken jeg eller de som skal dele ut slike tester synes det er noe hyggelig hvis disse selv kommer for å hente ut tester, sier hun.

Hun oppfordrer både innbyggere som har symptomer til å holde seg hjemme, og kommunen til å klargjøre bedre, hva folk bør gjøre.

– Det er viktig når kommunen nå har utvidet antall steder vi kan hente ut hjemmetester, og det er snakk om flere offentlige møteplasser, sier hun.

Vis aktsomhet

Kommunalsjef i Larvik kommune, Guro Winsvold, sier til ØP at kommunen følger de reglene for utdeling som har kommet fra sentrale myndigheter.

– Er man smittet og satt i isolasjon, bør man imidlertid ikke reise til utleveringsstedet for å hente selvtester selv, sier Winsvold.

– I slike tilfeller bør man heller få andre til å hente tester for seg, sier hun.

Winsvold ber også personer som er nærkontakter av smittede eller selv har symptomer på smitte om å vise aktsomhet når man henter tester.

– Men det er altså ikke forbud mot å hente tester selv for verken smittede eller nærkontakter, sier hun.