Vektere, organisert i Norsk arbeidsmandsforbund, har streiket i over fire uker. Nylige meklinger førte ikke frem. Rødt støtter vekternes krav. De streiker blant annet for en bedre lønn, et rettferdig krav ettersom lønnsutviklingen for vektere har sakket akterut de siste årene. I tillegg krever vekterne faste, hele stillinger, bedre tillegg for ubekvem arbeidstid og bedre oppfølging av lærlinger.

Mange av oss tenker kanskje ikke over den jobben vektere gjør i det daglige. Vektere jobber med å forhindre og forebygge kriminalitet og uønskede hendelser. De bistår utrolig mange ulike bedrifter og arbeidssteder med sikkerhet og vakthold. De kan raskt havne i utsatte situasjoner. Det er et krevende yrke med mye jobbing på kveld, natt og helg. Nå krever vekterne at de får skikkelig betalt for den jobben de gjør og at lærlinger får god nok oppfølging.

Blant vekterne er det også altfor mange som jobber i små stillingsbrøker, med all den usikkerheten det innebærer. Derfor er et av kravene i streiken at vekterne får rett til faste og hele stillinger. Det gir en økonomisk trygghet og er for eksempel nødvendig for å få lån.

Rødt synes vekternes krav er mer enn rimelige. Vi støtter kravene til vekterne i Norsk arbeidsmandsforbund og vi oppfordrer andre til å støtte vekterstreiken!