Eg har lest Ine Vedeld sitt innlegg når det gjeld muren, som nokon, pga økonomiske grunnar, ynskjer å bygge rundt Larvik. Som ein person med funksjonsnedsetjingar er eg sjølv i samfunnets søkleys  når det gjeld kostnader og inntekter rundt min person. Det eg har opplevd i 37 år som ein person med funksjonsnedsetjingar er at 100% av oss med funksjonsnedsetjingar  ynskjer å delta i arbeidslivet. Så eg seier; legg til rette for oss og vi er klar for å ta oppgava!