Fylkeskommunen deler ut 4 millioner til kunstproduksjon og 245.000 går til Larvik

Søknadene på fylkeskommunens tilskuddsmidler til kunstproduksjon viser enorm aktivitet på kunst- og kulturfeltet i fylket, men søknadsmassen er litt slunken fra Larvik.