Gå til sidens hovedinnhold

Fylkeskommunen frarøver ungdommen i Telemark og Vestfold jobber i kulturnæringen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sandefjords blad melder på sine nettsider onsdag 21.10.20 at Fylkespolitikerne i Telemark/ Vestfold vil legge ned tilbudet til elever som ønsker å gå på Kunst, design og arkitektur ved Sandefjord videregående skole. Ved Thor Heyerdahl vgs er det forslag om å legge ned Musikk- og danselinja. Hvor skal ungdommen få lære å at vare på kulturarven da?

Det har skapt et stort engasjement i Telemark og Vestfold husflidslag i lang tid at fylkespolitikerne prioritere vekk alle fag i videregående skole som gir elevene kompetanse i håndverk, design, husflid og kulturarv ved å tilby Håndverk, Design og produktutvikling. Telemark og Vestfold fylke er det eneste fylket i landet som pr.d.d ikke tilbyr elever å lære å ta vare på kulturarven? Kan dere være dere bekjent av det i et fylke med så rike håndverks og husflidstradisjoner?

Tilbud om Vg1 Håndverk, design og produktutvikling i alle fylker. HDP fører til 42 små tradisjonelle håndverksfag. Uten vg1 tilbud struper Fylkeskommunen rekrutteringen til disse fagene og fjerner muligheten til å få unge utøver inn i fagene. Dette fører til en nedbygging av verdifull kompetanse innen bygningsvern, bunadsproduksjon, gull -og sølvsmedfaget, båtbyggerkunnskap og i mange flere fagfelt. Det fører til et fattigere yrkesmangfold i by og bygd og det er i strid med UNESCOs konvensjon om bevaring av den immaterielle kulturarven om Norge har sluttet seg til.

Rjukan og Notodden er satt på kartet som en del av UNESCOs liste over steder som har verdi av internasjonal karakter. Fylket har forpliktet seg til å ta ansvaret for denne verdensarven som disse stedene representere, for all fremtiden og kommende generasjoner. Hvem andre enn ungdommen er det som skal ta over disse oppgavene? Hvem har ansvar for å gi ungdommen den kompetansen som de trenger for å kunne ivareta dette? Er ikke det fylkeskommunen som er satt til å gi ungdommen i Telemark og Vestfold denne kunnskapen? Det er det viktig at T/Vfk oppsettholder tilbudet om KDA ved Sandefjord vgs for at ungdommen får velge også disse fagene!

Alt henger sammen med alt. Politikerne kan ikke løpe fra ansvaret som hviler på fylket skuldre? Det er de som er satt til å forvalte tilbudet i videregående skole og forvalte UNESCO-konvensjonen. De må se dette som en og samme sak. For at fylket skal kunne ta hånd om sine forpliktelser overfor kulturarven, må ungdommen få et reelt skoletilbud som gir de kompetanse og innsikt i hva dette betyr og hvilken verdi det faktisk er for vår region. Derfor er det viktig at vi gir ungdommen mulighet til å søke KDA ved Sandefjord vgs!!

Skal naboen ta ansvar for din hage? Telemark og Vestfold fylkeskommune kan heller ikke overlate ansvaret for å gi ungdom kompetanse innenfor dette fagfeltet til nabofylkene. Har ikke Telemark og Vestfold fylkeskommune egne flotte fagmiljøer som kan gi ungdommen i fylket denne kompetansen! Oppretthold tilbudet og bevar fagmiljøet ved Sandefjord vgs!!

Norges husflidslag visjon er; husflid for framtida. Vi er en landsdekkende organisasjon som har som hovedmål å sørge for at husflid skal være levende som kultur og næring i Norge. I alle lokallag rundt om i hele Norge legger vi vekt på at medlemmene skal ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene. I Telemark og Vestfold har Norges husflidslag 18 lokallag fra kyst til høyfjell. I 2019 arrangerte lokallagene 250 ulike kurs i ulike tradisjonshåndverk med 2000 deltakere til sammen.

Kommentarer til denne saken