Ser at Fylkesmannen må bruke nynorsk i det nye storfylket Vestfold og Telemark noe som skaper litt problemer. Da vi på realskolen sleit med nynorsken fikk vi beskjed av lektor Kronen at vi skulle bruke Larviksdialekten som mal. Der dere bruker æ er det a på nynorsk, sa Kronen. Guttær blir til gutar. Det gjelder også unntaksformene.
Derfor hadde det vært en fordel om Fylkesmannen beherska Larviksdialekten, som nok er påvirket av folkemålet før dansk overtok som skrivespråk etter Svartedauden.