Tillater meg å dele noen refleksjoner rundt den norske russefeiringen.

Jeg kan jo starte med å si at feiringen knyttet til det å sluttføre videregående skole i Sverige ser helt annerledes ut. Typisk feiring i Sverige består av et ball for avgangsklassene og en heidundrendes fest på selve avslutningsdagen. Vel å merke skjer disse to begivenheter ETTER at de siste prøvene er gjennomført. Yting før nyting med andre ord.

Utgiftene for den typiske avgangseleven er små/ubetydelige.

Dette å sammenligne med russe-sirkuset her i Norge. Én ting er tankekorset i at det er vill festing som står på agendaen i flere uker før viktige eksamener (som kan ha stor betydning for fremtidige studie/jobbmuligheter). Det er rart/ille nok, spør du meg.

En annen ting er at ferske tall viser at 1 av 3 russ er bekymret for at noen de kjenner skal oppleve vold/slagsmål.

1 av 2 (!!!) russ er bekymret for at noen de kjenner skal oppleve seksuelt overgrep.

Sååå ... gjenstår det å si noe om det vanvittige sosiale stresset mange føler på i flere år før de faktisk er russ. Havner man i den rette gjengen? Kommer man på den kule bussen? Mister man plassen sin hvis man ikke blir med på det som forventes? Fytti for et jag. Utfrysing og overfladiske verdier satt i system. Og vi voksne skal liksom bare se på?!

Jeg skjønner at man som forelder skal gi slipp å la ungdommen leve livet sitt på et eller annet tidspunkt. Som småbarnsforelder der fokuset fra både barnehage, skole og foreldregruppen er så tydelig på inkludering, gode verdier og tydelige regler for hvordan invitasjoner til bursdager etc. skal foregå for å sikre at ingen blir utenfor, blir imidlertid russe-reglene (eller heller mangelen på disse) en litt for mørk og merkelig kontrast for å ikke reagere.

Frontallappen (den del av hjernen som kobles på når vi tenker konsekvenser og hemmer impulser) er ferdig utviklet først når vi nærmer oss 25-årsalderen. Kan vi voksne vise tydeligere vei her for å spare videregående elever for unødvendig høy sosial stress og press, for unødvendig dårlige eksamensresultater og for å utsettes eller utsette andre for grenseoverskridelser som kan sette spor for livet?

Jeg vet selvsagt at det også gjøres mye flott i russens navn. At lokal russ her i Larvik tok med flyktninger fra Ukraina på «rulling» er et nydelig eksempel på det. Det er absolutt ikke den enkelte russ eller russen som gruppe jeg er kritisk til. Det er rammene/selve riggen rundt jeg virkelig ikke skjønner noe av.

Tar gjerne imot kommentarer/innspill og det er godt mulig at synet mitt på dette bør nyanseres