Unn Pedersen fra Universitetet i Oslo har god kunnskap om hva som er funnet i alt arbeidet som er gjort i jakten på vikingenes historie på Kaupang.

Søndag kan du få høre flere gode historier når du er invitert med på en helt spesiell vandring. Nå har du en unik mulighet til å vandre gjennom vikingenes eneste by i Norge sammen med dem som kjenner den fra utgravingene i år 2000. Det er nå snart 20 år siden Dagfinn Skre satte spaden i byens jord.

Kaupangprosjektet har fått lov til å gå over åker og eng der hvor den første veien fra byen mot Huseby strekker seg. Huseby var kongens bosetting. Veien slynger seg mellom flere 100 graver og her vil deres historie bli avslørt. Et spennende område hvor Dagfinn Skre mener at en av de store konger i Norsk historie ligger. Navnet er Halvdan Kvitbein. Allerede i 1866 begynte de første utgravinger med Nicolaisen i disse store gravhaugene. Wenche Hellum skal avsløre for oss hva de inneholdt og hvor store de var. Bli med, benytt sjansen til å gå i fotsporene til handelsmenn og håndverkere i vikingtid. Snorre kalte stedet Skiringsal og sa at der lå kaupangen. Her er vi i Larvik kommune alene i hele Norge om å ha en viking by.

Unn Pedersen som var funnleder under utgravingene ved tusenårsskiftet vil ta med publikum til byen og fortelle om hvordan det var der. Hun tok sin doktorgrad nettopp på smykkestøping i vikingbyen og er nå postdoktor og forsker ved arkeologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Hun legger stor vekt på formidling og er en engasjert forteller.

Wenche Hellum som er leder i Kaupangprosjektet vil være turleder videre gjennom gravfeltet på Nordre Kaupang der det legges vekt på å se landskapet og gravhaugene som var der på 800-tallet.

Dette er en unik mulighet. Nå som gresset er slått og kornet er tresket er det mulig å gå der vikingleden faktisk gikk, slik som Dagfinn Skre fastslår i sin Kaupangforskning.

Godt fottøy anbefales! Turen går ut på åkeren blant gress, jord, strå og halm. Velkommen! Vi gleder oss! – er meldingen fra både Unn Pedersen og Wenche Hellum

Arrangørene håper mange vil benytte seg av denne muligheten på søndag. Turen starter kl. 12.30 ved museet som er åpent fra kl. 11.30.