Onsdagens kommunestyre avdekte en galskap uten grenser under debatten om plassering av ny togstasjon i Larvik by.

Det var helt utrolig å oppleve hvordan noen politikere helt åpenbart må ha solgt sin sjel til Bane Nors tanker om hvor en fremtidig stasjon i Larvik by kan ligge.

Vedtaket som ble gjort er vel det største overgrepet mot befolkningen i Larvik kommune i nyere tid.

Ved å legge en stasjon oppe i Kongegata og rasere 220 boenheter og flere næringseiendommer, og med en byggegrop på 35 m bredde og 350 m lengde  - bidrar flertallet til å ødelegge det gamle sentrum en gang for alle - dessverre.

For oss som liker det gamle sentrum i Larvik by er dette en katastrofe.

Etter en anleggsperiode på 5-6 år vil det gamle sentrum ikke være i stand til å gjennoppstå, og vi vil oppleve starten av et nytt fremtidig sentrum i Indre havn - noe vi kan like eller ikke like.

Flertallskameratene er så opptatt av å ødelegge sentrum at de helt overser resten av Larvik kommunes befolkning. Det bor nemlig 35.000 menesker utafor Larvik by som er avhengig av bil for å komme til stasjonen.

Hvor skal de parkere - det er ikke planlagt en eneste parkeringsplass pr i dag, og kommunen har ikke råd til å bygge en eneste en.

Det sittende regime vedtok i kommunestyret i våres at de også vil gjøre det enda vanskeligere å besøke sentrum ved å ønske en bypakke Larvik velkommen under FORUTSETTNING  av at Stortinget vedtar bomfinansiering, som det står i vedtaket.

De vil altså at vi skal betale bompenger for å komme inn i byen, og deretter parkeringsavgift i et parkeringshus - uvisst hvor - for så å gå på toget som er ti ganger dyrere en å kjøre bil - er det til å forstå eller?

Kommunen har snart 4000 millioner i gjeld, og kommer ikke til å kunne betjene eldrebølgen som vi vet kommer de neste ti år.

Dersom det sittende regime får fortsette etter valget blir det eiendomsskatt. Vil vi ha det?

Etter onsdagens møte er det ganske morsomt å registrere  Hanne Sophie i Bane Nors uttalelse i radioen i dag hvor hun er forundret over at Kongegata ble valgt stikk i strid med Bane Nors anbefalinger.

Frps forslag i kommunestyret på onsdag om å utsette hele saken i ett år, og be BaneNOR å utrede et tredje alternativ til stasjonsplassering utenfor byen ville både reddet gamle sentrum fra undergang og hindret at stasjonen mest sansynelig blir plassert i Indre Havn - noe svært få vil ha.

Det er det kun onsdagens flertall som må ta ansvaret for i så fall.

Det er selvfølgelige flere måter å endre et feil vedtak på, og det mest nærliggende er å bruke stemmeseddelen ved valget i september. Et vedtak gjelder kun til neste vedtak som vi vet.

Frp vil gjør Larvik enda bedre.

Denne gangen er det også veldig lurt å stemme Frp!