Gå til sidens hovedinnhold

Går kommunens mål om innsparing foran hensynet til barnets beste?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det var med sjokk og vantro at vi igjen ble kjent med at kommunen foreslår nedleggelse av skole og barnehage i Hvarnes som et ledd for å spare penger. Dette er ikke første runde vi har vært igjennom, men nå må det bli den siste. Nok er nok. Denne kampen har vært kjempet for mange ganger, nærmiljøet er slitne og det begynner å bli svært synlig hvor høyt utkantdistriktene står i kurs i Larvik kommune.

For en kommune som sier de satser på folkehelse, trygge oppvekstvilkår og at alle barn skal ha en god barndom; hvordan stiller man seg da til at et bygdesamfunn blir foreslått nedlagt igjen og igjen?

I dag går det en 7 klasse på Hvarnes skole som har igjennom hele sin tid på barneskolen stått i kampen for å beholde sin nærskole. De startet kampen i 2013, og står fortsatt i den i 2020, til tross for at det flere ganger er sagt at nå må denne saken legges død.

Hvordan er det for et barn å gå igjennom hele barneskolen med frykt for at den trygge nærskolen, hvor alle kjenner alle, snart kan bli revet vekk og de blir satt på en buss 1 time hver vei til en skole som er totalt ukjent. Hva gjør dette for deres psykiske helse, deres oppvekstvilkår og deres gode barndom?

Går kommunens mål om innsparing foran hensynet til barnets beste?

Med flere års erfaring fra arbeid med barn og unge, er jeg klar over hvor viktig nærmiljø og tilhørighet har å si for utviklingen av identitet, god psykisk helse og gjøre oss til robuste voksne. Dersom man tar vekk en av de viktigste holdepunktene i oppveksten, som skole eller barnehage, skader man også tilhørigheten og tilknytningen barna har til sitt nærmiljø. Nærmiljøet vil igjen miste sine støttespillere, innbyggere og som igjen vil føre til at miljø vil dø ut.

Som forelder selv, til barn i både skole og barnehage, reagerer jeg på villigheten til Larvik kommune til å skulle endre familiers hverdagsliv så drastisk og totalt, uten så mye som en god forklaring. I mitt hode, er ikke økonomi tilfredsstillende begrunnelse til å sette ei hel bygd ut av spill, uten tanke for de negative konsekvensene det har for de mange barnefamiliene som bor her. Det er hårreisende hvor lite man har utredet et slikt forslag og hvor lite man har tatt konsekvensene i betraktning.

I Hvarnes er det trygt å vokse opp, her finner man faktisk de gode oppvekstvilkårene som kommunen satser på. Er det en ting man har lært av i bo i Hvarnes, så er det at dette er et bygdesamfunn som ikke gir seg. Det at man må kjempe for å beholde det man har, skaper mer tilhørighet, mer samhold og et enda bedre nærmiljø for våre barn å vokse opp i.

Kommentarer til denne saken