Gå til sidens hovedinnhold

Går til valg i Heyerdahls ånd: – Vi vil skape «det grenseløse Larvik»

Artikkelen er over 2 år gammel

For Venstre står menneskets frihet høyere enn noe annet. Så lenge friheten ikke undertrykker noen andres frihet.

«Grenser? Jeg har aldri sett noen, men jeg har hørt at de eksisterer i tankene til enkelte.»

Thor Heyerdahls velkjente sitat ligger som et mantra bak alt det Larvik Venstre foretar seg.

– Alle mennesker er likeverdige, men ingen er like. Vi skal respektere hverandres ulikheter. Vi ønsker ikke grenser mellom folk, og vi ønsker ikke grenser mellom lokalsentre eller andre kommuner eller ute i verden. Vi må starte på en inkluderingsdugnad der alle er velkomne og der de som står utenfor, kommer inn. Vi vil skape «det grenseløse Larvik».

Magdalena Lindtvedt myser bestemt mot ØPs journalist i ettermiddagssola. Sammen med Kari-Lise Rørvik og Terry Gabo har Venstres ordførerkandidat slått seg ned ved et av trebordene nederst på Tollerodden.

I bakgrunnen følger den verdensberømte eventyreren med fra sin faste plass ute på gresset.

– Det er så mye riktig i det Heyerdahl-utsagnet. Vi har ikke råd til at noen blir stengt ute – enten det skyldes fordommer, hat på grunn av seksuell legning eller bakgrunn, eller mangel på helsearbeidere. Eller fordi fortauskanten er for høy, sier hun og nikker mot Terry Gabo.

Inkludering et nøkkelord

55-åringen har vært rullestolbruker i nesten hele sitt voksne liv etter en fatal motorsykkelkrasj i begynnelsen av 20-årene. Nå er han Venstres 3.-kandidat, og brenner blant annet for å oppheve de mange barrierene som fremdeles er med på å begrense mange menneskers liv.

Deriblant hans eget.

– BPA-ordningen (brukerstyrt personlig assistent, journ.anm.), som jeg og mange andre er så avhengige av for å kunne fungere i det daglige, er rett og slett for dårlig i kommunen vår. Larvik henger etter, det er det ingen tvil om, og det vil vi gjøre noe med, sier han.

– Et nøkkelord for oss er inkludering – på alle områder i samfunnet, sier Kari-Lise Rørvik, som er nummer to på partiets valgliste.

– Inkludering handler ikke bare om å inkludere flyktninger eller innvandrere, slik mange kanskje tenker. Det omfatter alt og alle; arbeidsinkludering, inkludering i skolen og idretten, ja, egentlig innenfor alle felt, påpeker hun.

(Saken fortsetter under bildet.)

Opptatt av eldre – og unge

Særlig de eldre bør få en større plass i Larvik-samfunnet, mener Rørvik.

– Noen klager på at Larvik, og Stavern, hvor jeg kommer fra, oversvømmes av eldre som kommer flyttende når de har nådd pensjonsalderen. Men i mine øyne er det flott at de faktisk velger seg ut «Solkysten» som stedet de vil slå seg ned. Vi må åpne øynene og forstå at dette ikke er et problem, det er en fantastisk mulighet. Vi må benytte dem som den ressursen de faktisk er.

Venstre glemmer heller ikke de unge.

Mangelen på steder hvor ungdommer kan møtes, er nemlig påtakelig, mener Rørvik.

– Vi har ærlig talt fryktelig få møteplasser for ungdommene våre her i Larvik, så å få på plass noen flere slike bør vi absolutt fokusere på framover. Det er så mange som ikke er med på noe organisert; hva med dem? Når den eneste muligheten er å henge på McDonald's, da synes jeg vi gjør de unge en bjørnetjeneste.

Vil lære barna å svømme

Partiet vil utenforskapen til livs, enten det er i skolen, arbeidslivet eller andre steder i samfunnet.

– På skolene går vi inn for at det skal være minst én miljøterapeut per klasse innen 2020. Hesesøsterbemanningen skal opp, og vi vil etablere spesialkompetanse knyttet til kjønn og seksualitet i kommunen. Og så vil vi selvfølgelig få bukt med mobbingen. Er man et mobbeoffer, blir læring næmest umulig. Man blir en skoletaper, og faller fort utenfor. En god barndom er nøkkelen til et godt voksenliv, sier Rørvik, som også lover økt satsing på å lære barna å svømme:

– Svømmeopplæring er et av de viktigste inkluderingstiltakene vi har. For kan du ikke svømme, så kan du ikke være med venninnen din på stranda. Det er å stenge folk ute. Vi vil ha økt svømmeopplæring, og vi vil ha det fra barna er bittesmå. Her kan Larvik kommune søke om statlige midler. Det ligger masse penger og venter som kan brukes på svømmeopplæring i barnehagen.

Ti spørsmål – Venstre

1. Hvis kommunestyret vedtar noe i jernbanesaken som ditt parti er uenig i, vil dere respektere vedtaket uansett utfall av valget?

– Ja.

2. Kan det bli aktuelt for dere å stemme for nye skolenedleggelser i den kommende perioden, hvis rådmannen foreslår det?

– Ja.

3. Hvordan skal vi skape flere arbeidsplasser i Larvik?

– Gründere, entreprenørskap, arbeidsinkludering er tre viktige redskaper. Samtidig er det viktig å være en attraktiv kommune for næringslivet ved å legge til rette for rask og enkel etablering.

4. Bør kommunen vurdere å samarbeide med private aktører for å løse utfordringer innenfor helse og omsorg?

– Ja, det bør kommunen åpne opp for.

5. Hvordan bør Larvik sentrum utvikles, og hvor skal egentlig sentrum ligge?

– Sentrum er der folk møtes, restauranter, kafeer og møteplasser spiller en viktig rolle. Kommunen må samarbeide med de næringsdrivende i sentrum om aktiviteter, kultur og utvikling. Innbyggere og spesielt unge må spørres om hva man ønsker i et sentrum for å få til utvikling. Sentrumsplassering må ses i sammenheng med jernbaneplasseringen.

6. Hva vil ditt parti gjøre for å styrke integreringsarbeidet i Larvik?

– Folk må møtes fordi de må lære å kjenne hverandre. Gründervirksomhet og sosialt entreprenørskap gir folk ansvar og sørger for at de møter kolleger. Integrering skal føre til at alle kan mestre sin hverdag og ta plass i arbeidsliv og samfunn. Vi må styrke støtten til frivillighetsarbeid og frivillighetssentraler for å gi nye møteplasser. Folk må slutte å være redde for hverandre.

7. Er eiendomsskatt en mulig løsning på Larvik kommunes økonomiske utfordringer?

– Nei.

8. Er bompenger en måte å finansiere en ny trafikkløsning i Larvik på?

– Dette er ikke en aktuell problemstilling nå. Hvis Larvik får mulighet en gang i framtiden til å utvikle kollektivtrafikk og gang- og sykkelvei, så får man da ta stilling til hvilken finansieringsordning som må til.

9. Hvilke partier ønsker ditt parti helst å samarbeide med?

– Vi vil styre Larvik sammen med andre partier som har tydelige mål og visjoner, slik at Larvik skal ha en offensiv og langsiktig politikk. Dette har vi dessverre ikke opplevd fra Ap de siste årene. Vi søker samarbeid der vi får mest mulig gjennomslag for vår politikk.

10. Hvem bør bli Larviks neste ordfører, og hvorfor?

– Magdalena Lindtvedt bør bli Larviks neste ordfører, fordi Larvik fortjener det.

Jernbane og bomstasjoner

En av de mest spennende sakene opp mot valget er jernbanespørsmålet. Ap og Høyre har lenge flagget at de går for stasjon i Kongegata, men der er ikke Venstre.

– Vi ønsket et tredje alternativ, det har vi sagt lenge, og dette er vi på ingen måte alene om å mene. Vi burde hatt et alternativ til, sier Magdalena Lindtvedt, før Rørvik fortsetter:

– For meg handler jernbanen om transport, ikke om byutvikling. Det handler om at jeg, som pendler, skal kunne sette meg på toget og komme meg raskt dit jeg skal. Jeg er ikke opptatt av at Larvik nødvendigvis skal måtte blomstre rundt en stasjon.

– Helt til slutt, når vi er inne på samferdsel, hvordan stiller dere dere til en eventuell framtidig etablering av bomstasjoner i Larvik for å finansiere en ny trafikkløsning i byen?

– Vestfold-byene er ikke en del av den «pakka» hvor dette er aktuelt ennå, så det er et ikke-spørsmål foreløpig. Men når, eller hvis, det blir aktuelt, er svaret vårt at vi har en klimakrise. Selvsagt skal vi legge til rette for at folk sykler og tar mer buss. Samtidig må vi legge til rette for pendlerne med parkeringsplasser utenfor bomringen og med et godt kollektivtilbud inn til byen, sier Lindtvedt.

Tre på topp

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 09:00.