Tirsdag ble et nyplantet lønnetre overrakt til kommunen ved ordfører Erik Bringedal. Treet er en gave fra Larvik soroptimistklubb, som ønsker å hedre byen med en jubileumsgave. Treet har fått sin plass på Tollerodden like nedenfor Colin Archers hus.

Kommunens folk har vært behjelpelige med plassering og planting, og treet vil forhåpentlig vokse seg stort til glede for byens innbyggere i årene som kommer.

Soroptimist International har også jubileum i år, nemlig 100 år. Organisasjonen arbeider for å gi kvinner og barn i den fattige verden bedre levekår. Larvik soroptimistklubb skal markere dette jubileet med et åpent arrangement i Munken på lørdag med to foredrag, servering, sang og musikk.