Gikk mot kommunedirektøren: – Det er bra hvis det nå blir en ny runde, slik at alle sider kan bli belyst

Kommunedirektøren ville stanse to store prosjekter på Risøya i Stavern på grunn av forurensningsfare, nå vil politikerne har ny behandling av sakene.