– Forhandlingene i dag førte ikke fram til noe løsning. Partene i arbeidslivet, Fellesforbundet og Norsk Industri, blir nå involvert videre i prosessen, forteller Francisco P. Nilsen i Fellesforbundets forhandlingsutvalg Norsk Stål.

18 ansatte

Aksjonen, som startet for en drøy uke siden, omfatter alle avdelingene i Norsk Stål AS. Konsernet har avdelinger i Horten, Søgne, Stavanger, Bergen, Brumunddal, Trondheim og Harstad, i tillegg til avdelingen på Ringdalskogen i Larvik.

– Gå sakte-aksjonen omfatter alle avdelingene i Norsk Stål, og i Larvik deltar 18 operatører i aksjonen, forteller Nilsen.

Nilsen forteller at bakgrunnen for aksjonen er at det er uenighet om lønnssatsene som omhandler operatørene.

– Vi ønsker å opprettholde kjøpekraften for alle medlemmer. Med tilbudet som bedriften har lagt fram mister vi kjøpekraft. Det står i realiteten om 1 krone som utgjør 113.000 kroner i årlig kostnad for hele konsernet som skiller partene i denne konflikten, sier han.

– Norsk Stål AS har aldri tjent så mye penger som nå, og eieren har tatt ut 100 millioner kroner i utbytte, sier han.

Norsk Stål AS er i dag hundre prosent eid av Leif Hübert AS, som eies av Leif Hübert. Hübert er styreleder og overtok som eneeier i Norsk Stål i 2015. Leif Hübert AS har også hatt avdeling i Larvik.

Norsk Stål AS hadde i 2021 en omsetning på cirka 2,1 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 258 millioner.

LES OGSÅ: Larvik blant landets best styrte kommuner: – Ikke overraskende

Spesielt middel

Industrioverenskomsten mellom NHO/Norsk industri og LO/Fellesforbundet har egne reguleringer om gå sakte-aksjoner. Overenskomsten består av en fellesdel som gjelder for alle som er omfattet av overenskomsten og separate deler for ulike deler av industrien.

Den såkalte VO-delen (etter den tidligere Verkstedsoverenskomsten), som gjelder for verksteds- og teknologiindustrien, gir arbeidstakerne adgang til å redusere arbeidsytelsen til 45 prosent i tilfelle hvor lokal avtale om lønnssystem er sagt opp, og det ikke er oppnådd enighet om satsene i et nytt lønnssystem. Lønnsytelsen fra arbeidsgiver vil bli redusert tilsvarende.

Slik aksjon kalles også for «dagsing».

– Hvorfor gjennomfører dere denne aksjonsformen?

– Dette er et kampmiddel og en rettighet som vi har i Industrioverenskomsten som kan brukes når vi opplever å ikke oppnå forståelse for at våre medlemmer ønsker en rettferdig del av den verdiskapningen de har vært med å bidra til, sier Francisco P. Nilsen.

– Vi jobber med 45 prosent innsats og lønnen blir tilsvarende redusert under konflikten, sier han.

– Hvor lenge kan aksjonen vare?

– Alt avhenger på hvor stor vilje det er fra bedriftens side til å komme oss i møte. Vi har lagt fram flere forslag til løsning som vi ikke har fått gehør for.

Støtter aksjonen

Fellesforbundet i Vestfold støtter aksjonen fra de ansatte hos Norsk Stål, og Rune Alne i forbundsledelsen sier til ØP at de ansatte med rette her bruker en mulighet de har i VO-delen i Industrioverenskomsten.

– De ansatte har full støtte fra Fellesforbundet, og de har levert inn et rettferdig krav, sier han.

– Når konsernet får et så godt årsoverskudd og eier tar ut 100 millioner i utbytte er det ikke mer enn riktig at også de ansatte får sin del av det som har blitt skapt, sier Alne.

Ikke liten avstand

ØP var torsdag ettermiddag også i kontakt med administrerende direktør i Norsk Stål, Helge Runer, og han sier til avisa at han ikke opplever avstanden i konflikten som liten slik fagforeningen hevder.

– Vi opplever dessverre ikke avstanden som så liten. Forhandlingsbildet er litt mer komplekst slik vi ser det. Tilbudet vårt ligger godt over det som de sentrale parter har satt som ramme, sier Runer.

– De ansatte peker på at fjorårets overskudd var høyt, og at eier tok ut stort utbytte. De mener det er rimelig at de får sin del av overskuddet. Hva tenker du om det?

– Det er sånn i vår bransje at etter at vi har fått gode resultater på grunn av prisøkning, så har vi tidligere fått påfølgende tider med tap fordi de høye kostprisene slår inn på regnskapet. Når det gjelder utbytte så mener jeg det er viktig å huske på at dagens eier har investert minst like mye i både eiendom, maskiner og ansatte de siste årene. Vi må huske at Norsk Stål for bare 5–6 år siden var teknisk konkurs, og slik jeg ser det skal vi være veldig glade for at vi har fått en eier som er interessert og ser potensial i å bygge arbeidsplasser ikke bare på Østlandet, men på alle våre avdelinger i Norge også, svarer Runer.

På spørsmål om hva aksjonen betyr for selskapet økonomisk, antyder Helge Runer at konsekvensene kan bli betydelige.

– Det er vanskelig å gi noe tall på hva det betyr, men det er naturligvis betydelig. Håpet vårt er jo at dette ikke går utover arbeidsplasser på sikt, svarer han.

LES OGSÅ: Politiet henla saken om skadeskyting av gauper i Larvik: – Betyr at ville dyr har svært svakt rettsvern