Gjester reagerer på reglene fra 1. mai: «Har de gått helt av skaftet?»