Vi leser i Østlands-Posten 21. januar at Høyre i Larvik vil lytte til næringslivet. De vil høre om behovet for tiltak for å hjelpe bedrifter som får problemer på grunn av korona. Det er jo bra, men allikevel en smule overraskende – bare to dager etter Stortingets behandling av nettopp slike koronatiltak.

På tirsdag denne uka ble det nemlig vedtatt en rekke vedtak på bakgrunn av innspill som vi politikere har fått, blant annet fra serveringsbransjen, arbeidstakerorganisasjonene og etter forslag fra Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har gjennom hele denne krisen hatt tett og god dialog med partene i arbeidslivet.

Det ble vedtatt å utvide permitteringsperioden fram til 1. oktober, for å unngå oppsigelser i levedyktige bedrifter.

Det ble vedtatt å forlenge den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet fram til 1. juli med en kompensasjonsgrad på 85 prosent.

Det ble vedtatt å etablere en søknadsbasert ordning for å treffe de som faller utenfor den generelle ordningen, som eksempelvis er rettet mot serveringsbransjen.

Det ble vedtatt å styrke og forlenge ordningen med støtte til kommuner med høy ledighet.

Det ble også vedtatt en lang rekke andre tiltak for å gi arbeidsfolk og bedrifter forutsigbarhet i ei vanskelig tid.

Det er derfor med stor undring vi kan lese at Høyre i Larvik mener tiltak for denne bransjen er viktig, og at Høyres stortingskandidat fra Vestfold, Lene Westgård Halle, gir inntrykk av å ha innflytelse på egen regjering og storting. For faktum er at Høyre to dager før oppslaget i Østlands-Posten, stemte imot alle disse tiltakene som næringslivet og arbeidsfolk nå så sårt trenger.

Næringslivet og arbeidsfolk i Norge lever nå i stor usikkerhet på grunn av pandemien. Da må vi handle, ikke komme med tomme ord.