Godfotteorien og raset på E18 i Larvik

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Det er 24 år mellom tidenes høydepunkt i norsk fotball, og raset på E18 ved Bommestad i Larvik. Kan vi i Statens vegvesen lære noe av en fotballkamp en gang i forrige århundre?

Jeg er ikke spesielt interessert i verken Rosenborg eller fotball. Men «Godfotteorien» til Nils Arne Eggen har jeg et forhold til etter sivilingeniørstudier ved «NTH» i Trondheim og som tilskuer på Lerkendal på 1990-tallet.

4. desember 1996 slo Rosenborg verdens beste fotballag, Milan, i det som ble beskrevet som et jordskjelv av en fotball kamp. Natt til 13. desember 2019 dundret 1.100 kubikkmeter steinmasser ned på E18.

28. februar 2020 leverte et ekspertutvalg, ledet av professor i ingeniørgeologi ved NTNU Bjørn Nilsen, en rapport om raset. «Det var en kombinasjon av flere uheldige omstendigheter som førte til utglidningen av steinblokka», skriver Nilsen i rapporten.

Det er få ting som er så stille som en firefelts motorvei uten trafikk. Det var lett å tenke seg hvilken katastrofe det kunne blitt om raset hadde kommet i rushtrafikken.

Nilsen og ekspertutvalget kom til at den anviste bergsikringen etter utsprengning var mangelfull. I tillegg kan entreprenøren ha utført arbeidet med feil og mangler i forhold til anvisningen. Sikringsarbeidene ble kvalitetssikret av tredjepart. Utvalget mente at konsulenten burde påpekt at det manglet en stabilitetsanalyse, og vurdert grundigere om den anviste bergsikringen ville være tilstrekkelig.

Statens vegvesen er en lærende organisasjon. Etter ulykken for et år siden har vi innført flere tiltak:

* Skjæringer større enn 10 meter må få et «tydeligere fokus» med registrering av profilnummer fra og til. Følges opp i risiko- og sårbarhetsanalyser som detaljeres tilstrekkelig i planfasene.

* Vurderer om krav til risikovurdering for høye skjæringer tas inn i håndboka for veibygging

* Legge inn tekst i håndbok N200 som beskriver at stabilitetsanalyser og vurderinger skal utføres.

* Utgi veiledning for høye bergskjæringer.

Standard beskrivelses tekst i kontraktene vil bli vurdert endret ved neste revisjon, og inntil videre ivaretas ekspertgruppens anbefalinger med en spesiell beskrivelse for stag, fullt innstøpte bolter og boring av dreningshull.

Ekspertutvalget hevder det med stor sannsynlighet har vært avvik mellom det som ble anvist og hva som ble utført av bolting. Gjennom kontrollplanen har Vegvesenet som byggherre ansvaret for å sikre at utførelse blir som bestilt, må dette gjøres gjennom kontrollplan.

Anbefaling om at geolog/bergkyndig person skal utføre periodisk inspeksjon av berg/bergskjæring. Utvalg og frekvens må detaljeres videre.

Der hvor det jobber mennesker kan det gjøres feil. Vår oppgave som stor statlig byggherre er å lage systemer hvor vi minimerer risikoen for at vi ikke oppdager feil og gjør noe med det. For å løse komplekse problemer må aktørene i fellesskap fokusere på det samme. Byggherre, utførende og kontrollerende må fram med «godfoten» og samhandle slik at vi unngår tilsvarende situasjoner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken