Jeg oppfordrer gründere og vekstbedrifter i Vestfold og Telemark til å søke om tilskudd og lån fra vår nye tiltakspakke på fem milliarder kroner.

I snart to måneder har koronaviruset snudd hverdagen opp ned for alle. Over hele landet har full produksjon blitt nesten null produksjon over natten. Vi risikerer at mange av bedriftene som kan skape fremtidens løsninger og arbeidsplasser går konkurs. Det har vi ikke råd til.

Mange jobber på spreng for å finne løsninger og berge bedriftene og arbeidsplassene gjennom krisen. Regjeringen har lagt fram en bred kompensasjonsordning og en egen pakke med garanti- og låneordninger. Nå har vi også lagt fram en tiltakspakke på om lag fem milliarder kroner hvor lovende gründere og oppstartsbedrifter kan søke om tilskudd, lån og egenkapital for å fortsette å utvikle ideene sine. Dette vil også bidra til ny aktivitet og hindre unødvendige permitteringer som følge av koronasituasjonen.

Fremtidens arbeidsplasser blir skapt av mennesker som tør å ta en sjanse, og som satser på egne evner og ideer. Vi skal gjøre det som trengs for å støtte landets gründere og vekstbedrifter nå – og for fremtiden.

Innovasjon Norge har etablert nye finansieringsordninger og utvidet rammene for å bistå bedrifter i krise. Investinor har fått mer penger til å investere i vekstbedrifter. Vi styrker innovasjons- og etableringstilskudd med 2,6 milliarder, øker lånerammen på innovasjonslån med 1,6 milliarder, bevilger 1 milliard ekstra til matching- og fondsinvesteringer i Investinor, styrker miljøteknologiordningen og klyngeprogrammet, og øker støtten til private innovasjonsmiljøer.

I løpet av de første tre ukene etter ekstrabevilgningene til gründere og vekstbedrifter har Innovasjon Norge innvilget 566 søknader med et totalbeløp på over 563 millioner kroner. Dette er mer enn en dobling fra sammenlignbar periode i fjor. Jeg vil oppfordre alle gründere og vekstbedrifter til å besøke Innovasjon Norges nettsider og undersøke muligheten for å søke på ordningene.

Midt i en vanskelig situasjon kan vi ikke miste fremtiden av syne. Det er viktigere enn noen gang å satse på gründere og vekstbedrifter. De grepene vi nå tar, skal sikre at vi har et konkurransedyktig, bærekraftig og nyskapende næringsliv også når krisen er over. Det koster, men det vil koste mer å la være.