I begynnelsen av oktober sendte Dark Arkitekter en rammesøknad på vegne av Grandkvartalet Eiendom AS for å kunne påbegynne arbeidet med Prinsegata 20.

Prinsegata 20 er den planlagte blokka på ti etasjer i det nordøstre hjørnet av Grandkvartalet – der Prinsegata møter Schultzes gate.

I søknaden kommer det fram at Grandkvartalet Eiendom AS ønsker å gjøre det de beskriver som mindre avvik fra reguleringsplanen. Det handler om avvik fra de regulerte byggegrensene.

LES OGSÅ: Klokken 06.30 på morgenen satte de i gang: – Kan de ikke la være i hvert fall på lørdager?

Trøbbel med avkjøring, parkering og renovasjon

Mens Grandkvartalet håpet at avvikene kunne avklares gjennom rammesøknaden, mener Larvik kommune det må en planprosess med reguleringsendringer til.

De peker på en rekke momenter i sitt svar til arkitektbyrået:

  • Kommunen mener ny avkjøring vil kreve en reguleringsendring.
  • Kommunen har flere spørsmål knyttet til planlagte parkeringsløsninger, og beskriver parkeringsplanene som «uheldig» i sitt svar.
  • Kommunen mener renovasjon har blitt et underkommunisert kapittel, og ser flere utfordringer med de skisserte løsningene. De mener spørsmålet må løses i en planprosess.

Saksbehandleren mener også planene for den nye blokka kan torpedere et planlagt næringsbygg fordi Grandkvartalet nå vil anlegge boenheter i sokkeletasjen:

«Et framtidig næringsbygg i sør vil kunne skape utfordringer for boenhetene med tanke på lys, luft og kvalitativt gode uteoppholdsarealer på balkongene», heter det i svaret.

Og konklusjonen er altså klar:

«Den mest hensiktsmessige veien videre er gjennom en reguleringsendring.»

Blir ny politisk prosess

Østlands-Posten har vært i kontakt med saksbehandleren, som bekrefter at saken nå er flyttet til planavdelingen i kommunen og at det dermed blir startet en planprosess.

Det bekrefter også Jan Hansen, daglig leder for Grandkvartalet Eiendom AS.

– Vi har en god dialog med kommunen, og kommer nå til å søke om mindre vesentlige reguleringsendringer, sier Hansen – som ellers viser til innsendt søknad og svar fra kommunen.

Mindre vesentlige reguleringsendringer er et begrep som ikke lenger finnes i plan- og bygningsloven, men kommunedirektøren har fortsatt anledning til å gjøre mindre endringer i planer, uten høring og politisk behandling.

Men Hansen bekrefter at de forventer politisk behandling.

– Det blir høring og planutvalget. Det gjør det helt sikkert, sier Hansen til ØP.

Det er er arealplanlegger Ole Sannes Riiser som er den nye saksbehandleren. Han bekrefter også det.

– Endringer i en reguleringsplan kan gjøres på tre forskjellige nivåer. Veldig små endringer kan gjøres administrativt, litt større endringer krever varsling og behandling i planutvalget, mens større endringer krever full behandling. Slik det ser ut nå, blir det i denne saken trolig varsling til berørte parter og relevante myndigheter, og deretter sak i planutvalget, sier Riiser.