Klaget på Grandkvartalet - ble avvist

UNDERSØKES IKKE: Sivilombudsmannen har sett på Grandkvartalet-klagen.

UNDERSØKES IKKE: Sivilombudsmannen har sett på Grandkvartalet-klagen. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Sivilombudsmannen kommer ikke til å granske Grandkvartalet-vedtaket.

DEL

«Fylkesmannens vedtak og kommunens reguleringsvedtak er begge ugyldige som følge av saksbehandlingsfeil», hevdet Jan Bergan Rettshjelper AS på vegne av Larvik Bys Vel og flere andre lag og foreninger i en klage til Sivilombudsmannen i august i fjor.

Etter en ekstra sving innom Fylkesmannen foreligger nå svaret.

«Ombudsmannen er i slike skjønnsmessige avgjørelser tilbakeholden med å sette sitt skjønn over forvaltningens. Mot denne bakgrunn er det etter en helhetsvurdering ikke funnet tilstrekkelig grunn til å iverksette nærmere undersøkelser på bakgrunn av klagen hit», står det i et brev datert 22. januar.

Kritiske til høydene

Sivilombudsmannen har som oppgave å sikre at offentlige myndigheter (kommuner, fylkeskommuner og staten) ikke gjør urett mot den enkelte borger.

Ombudet, hvis formelle navn er Stortingets ombudsmann for forvaltningen, kan undersøke de fleste typer saker og forhold som offentlige myndigheter har behandlet og avgjort, og kan ta saker til behandling både etter klage og etter eget initiativ.

Larvik Bys Vel, med leder Finn W. Fjellanger i spissen, har hele tiden vært sterkt kritiske til eiendomsprosjektet på grunn av overskridelsene av de anbefalte høydene i kommunedelplanen for Larvik by.

LES OGSÅ: Mener den nye Grand-søknaden overskred makshøydene, men utbyggerne vil ikke utfordre høyden og dropper ideen om pergolaer

Byggestarten utsatt

Reguleringsplanen for Grandkvartalet ble vedtatt av kommunestyret i desember 2016. Byggestart var først anslått til første kvartal neste år, men for kort tid siden ble det klart at den fristen vil være umulig å rekke.

– Å komme i gang i første kvartal er helt usannsynlig når vi ikke engang har fått rammetillatelse, uttalte investor Jan Hansen til ØP 24. januar.

Artikkeltags