Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer med helsefagarbeiderdagen

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fagforbundet gratulerer alle helsefagarbeidere og hjelpepleiere med den europeiske helsefagarbeiderdagen 26. november!

Det er en usikker tid, både for landet og for helsetjenestene. Vi vet at vi skal leve med effektene av koronapandemien i lang tid framover. Vi vet at særlig kommunene – før krisen – rapporterte om utfordringer med å rekruttere nok kvalifisert personell.

Vi vet at Statistisk sentralbyrås (SSBs) framskrivinger viser stor mangel på særlig helsefagarbeidere. «Eldrebølgen» er ikke lenger en teoretisk størrelse, noe som blir aktuelt en gang i framtiden. Det er en demografisk endring som er i gang allerede. En mann født i 1946 er 74 år i 2020.

SSB sier også i en nylig publisert rapport at for helsefagarbeidere er avgangen større enn tilveksten av ny arbeidskraft. Dersom de helsefgarbeidernen som går ut av arbeidsmarkedet skal erstattes av mye helsefagarbeidere, utdannes det for få.

Det er mulig å løse disse utfordringene! Med en moderne tilnærming til kompetanse og oppgavedeling, kan mange mobiliseres til å være med og dra lasset. Fagutdanningene er allerede smidige. De gir bred kompetanse og et solid grunnlag for videre kompetanseutvikling.

Det forutsetter selvfølgelig også at de som velger denne veien tilbys rimelige vilkår. Det må finnes hele og faste stillinger til dem, det må tas grep for å sikre nok bemanning, særlig i kommunehelsetjenesten. Ikke minst må alle aktører lære seg hva som er fagarbeidernes kompetanse og bruke den bedre. De må få den anerkjennelsen de fortjener!

Fagforbundet er glade for at fagarbeiderne ble prioritert i lønnsoppgjøret for sykehusene. Begge parter i lønnsoppgjøret pekte dessuten på at helseforetakene gjør for dårlig bruk helsefagarbeiderne sine. Det er enighet om at de skal arbeides med å utnytte kompetansen deres bedre. Noe går i riktig retning!

Fagforbundet nærmer seg 400 000 medlemmer. Som en moderne fagorganisasjon organiserer Fagforbundet alle som vil, fra sykepleiere med mastergrad til folk uten formell kompetanse, men de faglærte helsearbeiderne er blant våre kjernetropper.

Gratulerer med dagen helsefagarbeidere og hjelpepleiere.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 07:00.