Gå til sidens hovedinnhold

Gratulerer!

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Du som er her, født i Norge eller kommet flyttende hit – VI, DU OG du har trukket vinnerloddet, vunnet både lotto, v6 og tipping ... Vi vant gull-loddet.

I Norge/Norden lever vi et beskyttet liv, fjernt fra krig, uro og store naturkatastrofer, med relativt stabile værforhold. Hva gjorde jeg som har fortjent dette?

Jeg har rett og slett vært usedvanlig heldig. Så heldige er ikke de jordas befolkning for øvrig. Syria alene har ca. 10 mill. Mennesker på flukt, både i landet og ut av landet. Totalt var 65,3 millioner mennesker på flukt i 2015.

Vi viser solidaritet – forhåpentligvis ikke bare i dag – solidaritet (samhørighet, samhold mellom individ og grupper) Vi har, med våre erfaringer, ingen forutsetning for å kunne sette oss inn i disse menneskenes nød.

Så vi må ta en bestemmelse, Vi må bestemme oss for at vi vil være der for mennesker i nød, mennesker på flukt. Vi vil utgjøre en forskjell!

KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Målet med politikken er å tilrettelegge for et best mulig samfunn for alle, uavhengig av tro.

Nestekjærligheten og menneskeverdet tilsier en solidaritet som er mer radikal enn den som kommer fra rettferdighetshensyn alene. Kristendemokratisk solidaritet handler om en vilje til å verne alle menneskers liv, frihet og verdighet. Dette er uavhengig av geografisk avstand, farge, etnisk bakgrunn og livssyn – KrF har jobbet og vil fortsatt jobbe for en human politikk for asylsøkere og mennesker som er på flukt. Alle skal regnes med i fellesskapet, vi er forpliktet til å stå opp for sårbare og undertrykte mennesker og til å strebe etter sosial rettferdighet.

Dette har vi bestemt oss for. Utfordringen får du nå; Hva har du bestemt deg for?

Kommentarer til denne saken