Tormod Knutsen kommer med noen betraktninger på hvordan han har opplevd møte med ØP under intervjuet om strandsonen.

Da vi ringte Tormod Knutsen med spørsmål om et intervju, var vi veldig klare på hva dette dreide seg om. Vi ville snakke med han om saker som han hadde ansvaret under sin tid som byråkrat. Tormod Knutsen har bygget sin politikk på miljøvern, klima og natur, og har uttalt seg i serien vi har om strandsonen som politiker. I vår intervjuet vi den nåværende kommunestyrepolitikeren som delte sin frustrasjon omkring nedbyggingen av strandsonen og oppsummerte med at «ulempen med å ha levd i mange år er at du ser den langsomme katastrofen. Man ser det ikke fra år til år, men over tid». Det var også grunnen til at vi ville se hva han selv hadde gjort som administrativt ansatt med ansvar for de samme sakene. Knutsen var altså klar over hva intervjuet skulle handle om før vi møtte han.

Så er jeg helt enig i at det er mye å ta innover seg og mange svar man ikke kan komme med der og da. Det var også grunnen til at Knutsen fikk god tid på å lese sitatene sine og gi oss tilbakemeldinger. Det er også grunnen til at Knutsen fikk endre flere av sitatene sine i ettertid etter å ha tenkt gjennom svarene på nytt. Det er ikke vanskelig å skjønne at man nødvendigvis trenger tid på å hente opp igjen gamle saker fra hukommelsen.

Knutsen peker på at ØP bestemmer overskrift og hvilke sitater som ble brukt. Det er helt korrekt og også oppgaven til en redaksjon. Det skjer nesten aldri at et intervju blir brukt i sin helhet og da er det vår oppgave, som redaktørstyrt avis, å trekke fram de redaksjonelle poengene og vinkle saken.

I helga skrev jeg en kommentar der jeg blant annet peker på at det er få politikere i Larvik som har kjempet hardere for miljø, klima og natur. Det fortjener Knutsen skryt for, men vår oppgave er også å sette søkelyset på hvordan beslutningene blir tatt. Det kan være ubehagelig, men ofte helt nødvendig.