Gregory Wrightstone skriver i 4. avsnitt: «Vi skiller lag gjennom at jeg tror at menneskeskapt oppvarming er moderat, og langt overstiges av de samme naturkreftene som har styrt temperaturen gjennom tusener og millioner av år.»

Dette er jo et forsøk på bagatellisering av dramatikken som ligger i klimaendringene. Typisk for denne type argumentasjon er at man stadig benytter anakronistisk bildebruk i dagens kritiske øyeblikk av Moder Jord sin eksistens, hvor 'forskere' uten klimakompetanse finner gode muligheter til egenmarkering. Vi ser dem på sosiale mediene daglig.

Wrightstone 'tror' at menneskeskapt oppvarming er moderat og ønsker varmen velkommen. I sin direktørstol forfekter han " ... de mange fordelene med økt konsentrasjon av karbondioksid i atmosfæren.»

Dette blir helt patetisk når man ikke tar i betraktning bekymringen om usikkerhet i terskelverdier for kritiske prosesser som havforsuring, endring i havstrømmer og biomasser osv., som følge av både forhøyede CO₂- og temperaturverdier.

Disse terskelverdiene som planeten i alle år har taklet ved naturlige reguleringsmekanismer ser i dag ut til å bli overskredet når som helst(!) av menneskelige aktiviteter bygget på hedonisme og en syk vekstfilosofi.

Å se bort fra denne usikkerheten i terskelverdier som kan gi kollaps i biologiens stabilitet, er like naivt som å tro at vulkanutbrudd bare var et fenomen i fortida.