Gry fikset bunad, men kom med en advarsel: – Bruker du denne, kommer bunadspolitiet!

– Det er så mange snille folk der ute, sier programleder for 17. mai-sendinga, Mette Stensholt Schau, som nå har antrekket i boks.