For åtte år siden startet to frivillige og engasjerte folk i København noe som senere har blitt et verdensomspennende tilbud. Nå vil Gunhild Lavoll, som var med på å starte dette opp i Norge, trå det i gang i Larvik – og det på trehjulssykkel. Men til det trenger hun flere som kan engasjere seg.

– Alle sier det høres flott og bra ut når jeg deler, men langt færre melder seg faktisk til å bidra, forteller hun.

Tilbudet det er snakk om kalles «Sykling uten alder». Det går ut på å ta med eldre mennesker, som av forskjellige grunner kanskje ikke kan sykle selv lenger, ut på sykkeltur.

– Du får frisk luft, trening, og muligheten til å gi en god opplevelse for noen som ikke kommer seg så lett ut på egen hånd. Det er vinn-vinn for alle, og jeg håper derfor at flere har lyst til å melde seg som frivillig.

Søker «sykkelpiloter»

Gunhild jobber som vikar på DS Furuheim og sykler med dagsenterbrukere så ofte som mulig. Det er derimot begrenset hvor mange hun får med se ut helt alene, selv om hun brenner for tilbudet.

Det er dessuten flere sykler på de andre sykehjemmene rundt omkring i kommunen som står nærmest ubrukt. I tillegg til sykkelen Gunhild bruker på Furuheim har også sykehjemmet i Kvelde, Lardal, Stavern og Sjømannshjemmet hver sin sykkel klar til bruk.

– Det er ikke noe organisert samarbeid per nå i Larvik rundt «Sykling uten alder», men på lang sikt håper jeg vi kan gjøre noe med det, sier hun.

LES OGSÅ: Dette skapte irritasjon, men viste seg bare å være starten: – Helt forferdelig

Det hun ønsker nå i første omgang er bare at flere skal melde seg som såkalte «sykkelpiloter» ved å ta kontakt med sykehjemmene direkte. De kan tilby nødvendig opplæring i trehjulssyklene som for øvrig er elektriske.

Foreløpig vet Gunhild kun om en annen enn seg selv som tar regelmessige turer, Hans Erik Lye. Etter hvert som flere frivillige forhåpentligvis melder seg håper hun å kunne opprette et lokallag i Larvik for «Sykling uten alder», slik at man kan ta turer sammen og samles.

– Jeg håper flere registrerer seg. For eksempel om du er pårørende kan det jo være en fin ting å gjøre for de du kjenner.

Drive-through på trehjulssykkel

Om du vil melde deg kan det være en fordel å like å sykle og skravle – eller kanskje bare lytte. Selv forteller Gunhild at hun har lært masse om Larviks historie takket være de hun har syklet rundt på.

– Jeg er fra Sandefjord, men flyttet til Larvik for seks år siden. Nå har jeg plutselig blitt veldig godt kjent, ler hun.

– Det betyr mye for dem å bli tatt med ut, og det er stor begeistring rundt tilbudet. Mange liker det og det er nærmest venteliste på de som ønsker å bli med på tur.

Turene kan ha mange ulike destinasjoner og by på gode opplevelser for både de frivillige og de eldre.

– De turene jeg har vært med på har gått litt overalt. Vi har dratt og gjort ærender, fra pute-shopping på Kid på Nordbyen, til pølse på Alfhilds eller softis i drive-through på McDonald’s. Og så er det populært med turer i Bøkeskogen, dit er det mange som vil.