Hvert år blir flere hundre norske barn skadet under lek på det spretne leketøyet.

Dersom trampolinen er galt plassert, risikerer du å måtte betale erstatning hvis naboens barn blir skadet på din trampoline.

Bare i Oslo kom det i fjor sommer inn 170 barn til legevakten etter at de hadde skadet seg ved lek på trampoliner. Det er det samme antallet som i 2001.

– Det er stort sett bruddskader og heldigvis ikke så mange hodeskader som vi fryktet i begynnelsen da trampoliner ble så populære, sier direktør Jan Henrik Pederstad ved Oslo Legevakt. Han på peker at stadig flere barn leker på trampoline.

Legevakten har ingen oversikt over hvordan skadene oppsto utover at de skyldtes lek på trampoline.

Kan bli stilt til ansvar
Foreldre har et klart og stort ansvar når de setter opp en trampoline. De har ikke bare egne barn å ta hensyn til, men kan også få ansvar for andres barn som blir skadet ved lek på trampolinen. Eieren kan nemlig risikere å bli erstatningsansvarlig dersom trampolinen er uforsvarlig plassert.

– Hvis trampolinen er uforsvarlig plassert, eller dersom eieren ikke har vedlikeholdt trampolinen godt nok, kan han komme i rettslig erstatningsansvar ved eventuelle skalder, sier skadesjef Morten Hesselberg-Meyer i If Skadeforsikring.

Boligforsikring
– Dersom uhellet er ute og eieren er erstatningsansvarlig er det likevel slik at innbo- og løsø reforsikringen dekker eventuelle skader. Hjemforsikringen dekker imidlertid bare skader som andres barn blir påført, ikke din egne. Det som da blir viktig er å ha en ulykkesforsikring på familien og barna. Det utbetales nemlig erstatning på ulykkesforsikringen uansett om noen er ansvarlig eller skyld i skadene, påpeker Hesselberg-Meyer.

Hesseberg – Meyer understreker likevel at det viktigste å plassere trampolinen slik at de som leker ikke blir skadet.

– De vanligste årsakene til at eiere av trampoliner kommer i erstatningsansvar er at store trampolinen er plassert i veldig liten hage, eller at den er satt opp i nærheten av et gjerde eller en mur som barna treffer når de faller utenfor. Det levers nå hendige sikkerhetsnett til trampoliner, og disse kan bidra til skadeforebyggelse, sier Hesselberg-Meyer.